Niels Bohr - Atommodellen

Den danske fysiker Niels Bohr udviklede en revolutionerende teori om atomets struktur.

NIELS BOHRS FORSKNING

Fysikeren Niels Bohr er verdensberømt for sin udvikling af kvantemekanikken. I 1922 modtog han i alder af bare 37 år som en af de yngste Nobelprisen i fysik på grund af sin skelsættende teori om, hvordan et atom fungerer. Hans institut i København var samlingspunkt for forskere fra hele verden.

Under 2. verdenskrig flygtede han fra Danmark. Han blev involveret i udviklingen af atombomben i det såkaldte Manhattan-projekt i USA, fordi han i årene op til krigen sammen med en kollega havde fundet ud af, hvordan man kunne skabe en kædereaktion med grundstoffet uran. Senere viede han sit liv til at fremme en fredelig udnyttelse af atomkraft.

I programmet ’Store Danske Videnskabsfolk: Niels Bohr’ tager biokemiker, forsker og forsanger i bandet Magtens Korridorer Johan Olsen os med på en usædvanlig videnskabshistorisk rejse med Niels Bohr, hvor vi bevæger os igennem tid og rum.

5 TING DU BØR VIDE OM NIELS BOHR

Martin Sundstrøm fra DR Videnskab har været tilrettelægger på serien ’Store Danske Videnskabsfolk’. Han peger på fem ting, vi bør vide om Niels Bohr.

 1. 1

  Niels Bohr fik som en af de yngste nogensinde nobelprisen i fysik 1922 for sine undersøgelser af atomets struktur og forståelse af, hvordan stråling som lys udsendes fra dem. Fysikeren Albert Einstein kaldte Bohrs teori for ’et mirakel’.

 2. 2

  Niels Bohr opfandt begrebet "kvantespring", der beskriver det spring et elektron foretager mellem to tilstande i hans atommodel. Ordet bruges i dag om et epokegørende spring, men beskriver altså et meget lille spring oprindeligt.

 3. 3

  Niels Bohr opfandt komplementaritetsprincippet, der inden for atomernes lille verden siger, at et fænomen, der beskrives af flere elementer som for eksempel hastighed og position, gensidigt udelukker hinandens præcise angivelse. Siden er begrebet populariseret til at beskrive flere sider af samme sag, hvor alle siders beskrivelse er nødvendig for en komplet forståelse.

 4. 4

  I 1939 udviklede Niels Bohr sammen med kollegaen John Wheeler en dråbebeskrivelse af atomet og en teoretisk opdagelse af, hvordan uran kunne udnyttes til at skabe en kædereaktion, som er grundlaget for atomspaltning og atombomben.

 5. 5

  Niels Bohr var jøde, og under 2. verdenskrig flygtede han fra nazisterne i Danmark, og sluttede sig til de allieredes Manhattan-projekt for at bygge atombomben inden Hitler. Fra krigens slutning og til sin død arbejdede Niels Bohr for internationalt samarbejde og fredelig brug af atomkraften, som han var med til at opdage.