Tema Hele udsendelser - historie

1800-tallet på vrangen

1800 tallet på vrangen 1:8

1800 tallet på vrangen, 1:8. Guld, hor og romantik, 1800-1814 (Varighed: 38 minutter)

Vis klippet i Mediebiblioteket for at gemme

SPØRGSMÅL:

1800-tallet på vrangen 6:8 (1864-80)

Spørgsmålene er lavet af dansklærer Signe Staugaard fra Horsens Statsskole. De kan anvendes til introduktion af Det Moderne Gennembrud:

1. Hvad vil Brandes gerne være? (digter)

2. Hvad tror Brandes på? (fornuften og den frie tanke)

3. Hvornår er Brandes født? (1842)

4. Hvilken familie kommer han af? (Far er forretningsmand med skiftende held, mor foragter romantik, kritisk sans, jøder)

Hele udsendelser - historie

Vi har samlet en række historiske udsendelser og programmer i fuld længde.

Gå til tema

5. Hvilken trosretning tilhører Brandes familie? (jøder, men ikke troende)

6. Hvem er Tietgen? (entrepenør, direktør for privatbanken, forretningsmand)

7. Hvorfor nævnes han som særlig kendetegnende for perioden?

8. Hvilken teknologisk nyskabelse præger 1860'erne og 1870'erne? (dampkraft)

9. Hvorfor er opdyrkningen af heden vigtig?

10. Hvilken storby fascinerer Brandes? Hvorfor? (Paris)

11. Hvilken klasse vokser frem i perioden?

12. Hvad sker der i Paris i 1871? (pariserkommunen - arbejderklassen gør oprør)

13. Hvem er Louis Pio? (stifter af den danske arbejderforening og socialdemokratiet)

14. Hvilken digter fascineres i 1872 af de engelske arbejderopstande? (Holger Drachmann)

15. Hvilken ny kunstnertype tilhører Drachmann? (bohemen)

16. Hvad sker der 13. november 1871? (forelæsninger om europæisk litteratur)

17. Hvad mener Brandes, at litteraturen skal? (sætte problemer under debat)

18. Hvad skal vi frigøres fra? (religion, Gud, konge og fædreland, kønsmoral)

19. Hvem er Brandes inspireret af? (Darwin og Marx)

20. Hvilket værk skriver Darwin i 1859?

21. Hvorfor er dette værk vigtigt?

22. Hvem oversætter Darwins værker? (I.P. Jacobsen)

23. Hvilken -isme opstår af Darwins teorier?

24. Hvad ville Jacobsen? (Lys over land)

25. Hvilke temaer præger hans litteratur? (drift, død og melankoli)

26. Hvilken roman bliver Jacobsen kendt for? (Fru Marie Grubbe)

27. Hvorfor er den en skandale?

28. Hvilken norsk dramatiker inspireres af Brandes? (Ibsen)

29. Hvem er det moderne gennembruds digter, hvem er prosaist, og hvem er dramatiker?(Drachmann, Jacobsen, Ibsen)

30. Hvilket drama diskuteres især? (Et dukkehjem)

31. Hvordan ses naturalismen i dette drama? (naturlig dialog, uden fagter)

Tema Hele udsendelser - historie Gå til tema

  1. Verdenshistorie
  2. Liv i renæssancen
  3. Ved du hvem du er
  4. Den sorte skole
  5. 1800-tallet på vrangen
  6. I krig for Danmark