Billedserie: Grønlands jagtområder

Samme jagtkultur i over 4000 år

Jagtkulturen i Vestgrønland kan spores 4400 år tilbage i tiden. Igennem århundrede har befolkningen her fanget sæler ved kysten om vinteren, og rensdyr og ørreder inde i landet om sommeren.

Grønlands første folk var i Vestgrønland


Grønlands første folk vandrede fra Canada til Grønland, og ankom til Thule i Nordvestgrønland omkring år kr. De fik navnet Saqqaqkulturen.

Vores verdensarv

Roskilde Domkirke, Kronborg slot, Jellingstenene og Ilulissat isfjord er udvalgt af UNESCO som VERDENSARV. Disse steder har så uvurderlig værdi for verden, at de skal bevares for eftertiden. DR Undervisning har samlet en række klip, som beskriver Unescos verdensarv i Danmark, i Grønland og ude i verden.

Se Tema

Saqqaq-folket vandrede sydover langs den grønlandske vestkyst og bosatte sig. Her levede de om vinteren af at fange bl.a. sæler. I løbet af sommeren, sejlede de ind i landet, for at slå lejr og leve af ørredfangst og rensdyrjagt.

Da Saqqaq- folket indvandrede, lå kanten af indlandsisen 20-50 km. længere inde i landet end i dag. Så indlandet omkring Søndre Strømfjor var enormt. I hele området har arkæologer fundet masser af spor fra Saqqaq-folket der forsvandt fra området omkring år 700 f. Kr.

Rener blev lokket ud i søen og dræbt med spyd

I området omkring Sisimiut og Søndre Strømfjord findes bl.a. ruiner af deres vinter- og sommerbopladser og vardesystemer inde i landet, som blev bygget for at lede rensdyrene indenfor rækkevidden af jægernes bue og pil, eller ud i søerne , så de kunne fanges med spyd.

Samme jagtkultur lever i dag

I dag, mere end 4000 år senere end de første mennesker ankom, er der sket meget i Grønland, men jagttraditionerne er de samme.

For når jagtsæsonen for rensdyr starter 1. august i Vestgrønland, er det stadig årets højdepunkt for mange, som fra byerne og bygderne på kysten sejler ind i landet til sommerjagtområderne, og slår lejr for sommeren.

Den ene ud af to grønlandske verdensarvs-kandidater

Jagtområderne i Vestgrønland er det ene ud af to grønlandske kulturområder, som i øjeblikket søger om at blive optaget på UNESCO's verdensarvsliste. De historiske landbrugsområder i Sydgrønland er det andet. Isfjorden i Illulissat er indtil videre det eneste sted i Grønland som er udnævnt til verdensarv.

Læs også Vores verdensarv Se Tema

  1. Billedserie: Grønlands jagtområder
  2. Billedserie: Christiansfeld
  3. Billedserie: Stevns Klint
  4. Billedserie: Vadehavet
  5. Billedserie: Nordboernes rige
  6. Billedserie: Frederiksstaden
  7. Billedserie: Molerklinter
  8. Billedserie: Parforce Jagtsystemet
  9. Billedserie: Trelleborg
  10. Fremtiden for Roskilde Domkirke