Billedserie: Vadehavet

Verdens største internationale lufthavn ligger i Vadehavet. 10-12 mio. fugle lander og letter herfra hvert år.

Trækfuglene bruger Vadehavet som rasteplads på vej mod yngleområderne i Nordsibirien i det tidlige forår og på vej mod sydens sol i efteråret.

Vadehavet bugner af lækkerier, som fuglene nipper op fra sandbunden, når det er lavvande. På hver eneste kvadratmeter vade lever op til 100.000 rejer, orme, snegle og muslinger, så vadehavet er et stort spisekammer.

Vores verdensarv

Roskilde Domkirke, Kronborg slot, Jellingstenene og Ilulissat isfjord er udvalgt af UNESCO som VERDENSARV. Disse steder har så uvurderlig værdi for verden, at de skal bevares for eftertiden. DR Undervisning har samlet en række klip, som beskriver Unescos verdensarv i Danmark, i Grønland og ude i verden.

Se Tema

En ryle vejer ca. 40 gram, når den lander i Vadehavet. Hver dag tager den op mod 1 gram på i vægt. Men så spiser den også 16 timer i døgnet.

Tidevand
Vadehavets specielle naturforhold er skabt af tidevandet. To gange dagligt strømmer 1 milliard m3 vand frem og tilbage i Vadehavet. Det skaber høj- og lavvande, også kaldet flod og ebbe. Tidevand opstår, fordi månen trækker i jordens vand. Jo tættere på månen, jo mere træk.

Samtidig roterer jorden én gang om sin egen akse i døgnet, og derfor oplever man to gange høj- og lavvande i løbet af et døgn. En særlig kalender for høj- og lavvande viser, hvad tid tidevandet kommer og går.

Diger

Man har bygget diger gennem århundreder for at skærme det bagvedliggende land mod stormflod. Digerne er konstrueret, så de skråner fra vandsiden og op. Digernes kerne er lavet af hårdtpumpet sand fra vaderne. Yderst er de beklædt med klæg fra marsken og græs, som græssende får mange steder nyder godt af. I dag er Vadehavskystens landskab præget af digerne, der er op til 7 meter høje.

Kandidat til Verdensarv

I 2008 blev Vadehavet udpeget til Nationalpark.

I 2013 indstillede kulturministeren Vadehavet som kandidat til UNESCOs verdensarvsliste.

Den tyske og hollandske del af Vadehavet har været på verdensarvslisten siden 2009.

Læs også Vores verdensarv Se Tema

  1. Billedserie: Grønlands jagtområder
  2. Billedserie: Christiansfeld
  3. Billedserie: Stevns Klint
  4. Billedserie: Vadehavet
  5. Billedserie: Nordboernes rige
  6. Billedserie: Frederiksstaden
  7. Billedserie: Molerklinter
  8. Billedserie: Parforce Jagtsystemet
  9. Billedserie: Trelleborg
  10. Fremtiden for Roskilde Domkirke