Vores verdensarv

Bygningshistorie - Roskilde Domkirke

Først en trækirke i vikingetiden, så en stenkirke, endnu en stenkirke og endelig en teglstenskirke på skrænten 45 meter over fjorden. Roskilde Domkirke er et arkitektonisk og kunsthistorisk pragt-eksempel på tidens gang og stilarternes vekslen.

Trækirken - Blåtands

I 985 bygger kong Harald Blåtand en trækirke, Treenighedskirken, og markerer, at Danmark har taget kristendommen til sig. Der er aldrig fundet spor efter trækirken, og Harald Blåtands tilknytning til Roskilde er uklar. Kun en enkelt kilde beretter om hans kirke i byen, og denne kilde er omdiskuteret.

Stenkirken - Estrids

I 1026 myrder kong Knud den Store sin svoger foran alteret i trækirken. Kongen betaler bod til sin søster Estrid, der skænker pengene til en ny et-skibet kirke i frådsten.

En større stenkirke - Nordmands

Rigmanden og biskoppen Svend Nordmand har ambitioner. Han beder til, at Roskilde bliver ærkebispesæde og vil imponere paven med en stor frådstenskirke. I 1080 opfører han en treskibet kirke med to tårne og et trefløjet kloster.

Teglstenskirken - Absalons

Stor er ikke nok for den magtfulde biskop Absalon. I 1170 begynder han på et vældigt kirkebyggeri opført i romansk stil og i teglsten, et nyt materiale. Først 100 år senere omkring 1280 står den færdig, men nu i gotisk stil med store glasvinduer og murede hvælvinger, der tvinger blikket opad.

Ydre

Kirkens ydre bliver siden forandret med utallige knopskydninger: våbenhuse, kapeller for kongelige og adelige i forskellige stilarter fx renæssance og nyklassicisme. Og kapitelhuset, hvor præsterne holdt til. Der er også bygget tre tårne med spir.

Indre

Indvendigt er domkirken ændret løbende, især under reformationen hvor mange sidealtre og andet katolsk inventar bliver fjernet. Kirkerummet er prydet af gravmæler og sarkofager placeret i koret, højkoret, kapeller og krypter. Og kirken er rigt dekoreret.

Ordforklaring:

Frådsten kaldes også kildekalk. Det er en porøs kalksten, som dannes ved kilder med et højt indhold af bikarbonat - Ca(HCO3)2. Når vandet kommer op i fri luft, damper CO2 væk, og tilbage bliver vand og kalk. Kalken er uopløselig og aflejres som frådsten. I frisk og våd tilstand er stenen let at forarbejde, men når den bliver tør, er den hård og vejrbestandig.

Facebook
Twitter