Danmarkshistorier - dengang og nu

Se tidslinjen med et væld af klip fra DR's mange historieudsendelser. Tidslinjen giver mulighed for at arbejde med kildekritik og historiefortælling og -formidling, samt medieanalyse og -historie.

Kolofon

Til læreren

Modulplan - historiebrug

Forløb historiebrug

Modulplan - kronologi

Forløb kronologi

Kolofon

Undervisningsmaterialet ’Historier om Danmark’ er et samarbejde mellem DR, Nationalmuseet og Slots- og kulturstyrelsen støttet af Nordea-fonden.

Forfattere:
Katrine Berg Pedersen, Nationalmuseet
Sophie Blønd Vestergaard Hansen, Niels Brock Gymnasium

I redaktionen:
Line Nordbo, DR
Leise Godt, DR
Katrine Holst, DR
Sidsel Risted Staun, SLKS
Amalie Donsbjerg Petersen, SLKS

Tidslinjen giver både indblik i, hvordan danmarkshistorien er blevet fortalt til forskellig tid, og hvordan tv-mediet har ændret sig. I den første produktion 'Danmarkshistorie' (1982) beskæftigede man sig i overvejende grad med de overordnede linjer og magten i historien. Senere gik man tættere på kultur- og socialhistorie i produktioner som 'Trange tider og store tanker' (2004) og 'Liv i renæssancen' (2009). I de seneste produktioner som 'Bygninger, der skabte os' bevæger vi os over i institutionshistorie og i '1000 års tro' (2016) er vi ovre i mentalitetshistorien.

Historier om Danmark

Historien om Danmark er DR's store fortælling om Danmarks historie fra stenalder til nutid. Arbejd med kronologi og historiebrug i dette nye tema, som inddrager tv-serien, genstande fra museer og arkivklip.

Se Tema

Der er væld af videoklip og mange forskellige muligheder for at arbejde med tidslinjen. Der kan arbejdes med de enkelte klip, men også med komparative analyser med spillefilm og nyere historiske tv-serier. Og samarbejder mellem historie, dansk og mediefag er oplagte.

Vi lægger nye klip på fra 'Historien om Danmark', der passer ind i de forskellige perioder, efterhånden som de bliver sendt i efteråret 2017.

GÅ TIL TIDSLINJEN

LÆRERVEJLEDNING

Læs også Historier om Danmark Se Tema

  1. Klip fra Historien om Danmark
  2. Ordforklaringer
  3. Historiebrug gennem tiden
  4. Eksistentiel historiebrug
  5. Politisk historiebrug
  6. Bag om Historien om Danmark
  7. Kronologi som værktøj
  8. Dekonstruktionen af perioder
  9. Når historien må skrives om