Fremtiden for Roskilde Domkirke

Roskilde Domkirke - i al evighed …

Nybyggeri, nedrivning, ombygning, konservering, genopbygning ... Tusindvis af håndværkere har med stolthed arbejdet i Roskilde Domkirke gennem mange hundrede år. Et mere end otte hundrede år gammelt hus skal passes.

I 1968 ødelægger en voldsom brand store dele af Roskilde Domkirke. Folk er i chok. Under genopbygningen får tømmeret til tagkonstruktion og spir en ordentlig omgang imprægneringsmiddel, der skal hindre brand, råd og svamp. Ulykkeligvis reagerer kemikalierne på hinanden og sætter gang i en kemisk forurening og nedbrydning af Roskilde Domkirkes Margretespir og tag.

Vores verdensarv

Roskilde Domkirke, Kronborg slot, Jellingstenene og Ilulissat isfjord er udvalgt af UNESCO som VERDENSARV. Disse steder har så uvurderlig værdi for verden, at de skal bevares for eftertiden. DR Undervisning har samlet en række klip, som beskriver Unescos verdensarv i Danmark, i Grønland og ude i verden.

Se Tema

I 1999 er Margretespirets tilstand så alvorlig, at spiret bliver udskiftet. I 2006 går håndværkerne så i gang med at forny korsskæringens tag og udskifte kobber på vesttårnenes spir, og håndværkerne binder fortiden sammen med nutiden og fremtiden, når de bruger samme slags værktøj som for 800 år siden.

I februar 2009 knejser domkirken igen 45 meter over fjorden.

Kunstprojekt

Verdensarv forpligter, og arbejdet fortsætter med kalkning af selve domkirken, våbenhuse, krypter og kapitelhus. Samtidigt skinner de kongelige kapeller, efter at kister, gravmæler og malerier er blevet renset og konserveret og væggene kalket.

I 2010 når udsmykningen i domkirken nye højder. Kongeporten i træ bliver udskiftet med en bronzeport, og Andreas’ Kapel bliver nyindrettet som en lille kirke i kirken med alterbord, krucifiks, altertavle og døbefont. Kunstneren Peter Brandes står for arbejdet.

Restaureringen har fået støtte fra både offentlige og private.

Skyline truet?

Mens domkirken vokser sig smukkere inden for sine rammer, vokser Roskilde samtidigt som kommune. Det giver fra tid til anden problemer.

UNESCO-anerkendelsen bygger blandt andet på domkirkens placering i landskabet; det at den kan ses fra alle indfaldsveje til byen. Et nyt stort forbrændingsanlæg med en kæmpe skorsten og bygning - KARA-katedralen - kan blive en konkurrent til byens skyline. Så Kulturarvsstyrelsen er på mærkerne i forhold til Roskilde Kommune og den lokalplan, der skal udarbejdes for KARA-projektet.

Det særlige ved verdensarven er i øvrigt, at domkirken ud over at være kongeligt mausoleum og museum også skal fungere som sognekirke med kirkelige handlinger.

Det medfører ind imellem uenighed, fx om hvorvidt besøgende skal betale entré uden for gudstjenesterne. Domkirken er en af bare to kirker i landet, der opkræver entré. Omkring 100.000 turister besøger årligt domkirken.

Læs også Vores verdensarv Se Tema

  1. Billedserie: Grønlands jagtområder
  2. Billedserie: Christiansfeld
  3. Billedserie: Stevns Klint
  4. Billedserie: Vadehavet
  5. Billedserie: Nordboernes rige
  6. Billedserie: Frederiksstaden
  7. Billedserie: Molerklinter
  8. Billedserie: Parforce Jagtsystemet
  9. Billedserie: Trelleborg
  10. Fremtiden for Roskilde Domkirke