Frikøb af slaver

Slavekassen

Ud af den ene million hvide

slaver
var de 4000-5000 fra Skandinavien, primært sømænd fra Danmark og Norge, men også fra Finland og Sverige.

Øen Island blev også udsat for muslimske kaper-skibe, her gik sørøverne i land og bortførte flere hundrede mænd, kvinder og børn.

Problemet var så stort, at den danske konge Frederik IV i 1715 oprettede en såkaldt slavekasse i København, hvortil folk samlede penge ind i kirkerne med det formål at frikøbe de dansk-norske sømænd, der var i muslimsk fangenskab.

Det var dyrt at løskøbe en

slave
, og prisen varierede alt efter om det var en rig eller fattig, der var blevet taget til fange, om det var en kaptajn eller en menig matros.

Facebook
Twitter