Fag: Historie, Mediefag Og Dansk

Historien om Danmark er DR's store fortælling om Danmarks historie fra stenalder til nutid. Arbejd med kronologi og historiebrug i dette nye tema, som inddrager tv-serien, genstande fra museer og arkivklip.

Historiebrug gennem tiden

Vi omgiver os og forholder os til historie hver eneste dag – dog tænker langt de færreste over det.

Eksistentiel historiebrug

Vores fælles kulturarv er vigtig i forhold til at definere, hvem ”vi er” i Danmark. Men hvem bestemmer egentlig, hvad der er de vigtigste historiske begivenheder og genstande for eftertiden?

Politisk historiebrug

Historiske begivenheder kan fremstilles i forskelligt lys, alt efter hvilken politisk overbevisning man har. Det handler den politiske historiebrug om.

Kronologi som værktøj

I tre artikler kan du undersøge, hvordan du kan arbejde med kronologi indenfor emnerne styreformer, periodiseringer og diskussioner om årstal.

Styreformer og kronologisk overblik

Læs om nogle af de styreformer vi har haft i Danmark, og undersøg hvordan kilder kan bruges som redskaber til at danne et kronologisk overblik i udviklingen fra en styreform til en anden.

Dekonstruktionen af perioder

Periodisering er en metode til at inddele historien, for at skabe overblik over udvikling og brud. Men hvad sker der med historiefortællingen, hvis disse periodiseringsprincipper tænkes anderledes?

Når historien må skrives om

Historiefaget bliver ofte synonym med kedelig udenadslære af årstal. Nye fortolkninger af kilder, arkæologiske fund eller forskningsresultater gør nogle gange, at ”historien må skrives om”.

Lav din egen Danmarkshistorie

Nu er vinderne i den landsdækkende film-konkurrence fundet, se vinderfilmene give deres bud på Danmarkshistorien.

Danmarkshistorier - dengang og nu

Se tidslinjen med et væld af klip fra DR's mange historieudsendelser. Tidslinjen giver mulighed for at arbejde med kildekritik og historiefortælling og -formidling, samt medieanalyse og -historie.

Klipsamlinger

Klip fra Historien om Danmark
Bag om Historien om Danmark
Tv-serien: Historien om Danmark