Politisk historiebrug

Historiske begivenheder kan fremstilles i forskelligt lys, alt efter hvilken politisk overbevisning man har. Det handler den politiske historiebrug om.

Kolofon

Til læreren

Modulplan - historiebrug

Forløb historiebrug

Modulplan - kronologi

Forløb kronologi

Kolofon

Undervisningsmaterialet ’Historier om Danmark’ er et samarbejde mellem DR, Nationalmuseet og Slots- og kulturstyrelsen støttet af Nordea-fonden.

Forfattere:
Katrine Berg Pedersen, Nationalmuseet
Sophie Blønd Vestergaard Hansen, Niels Brock Gymnasium

I redaktionen:
Line Nordbo, DR
Leise Godt, DR
Katrine Holst, DR
Sidsel Risted Staun, SLKS
Amalie Donsbjerg Petersen, SLKS

Såkaldt ”ideologisk” og ”politisk” historiebrug handler om fremstillinger af historiske begivenheder, der bruges til at underbygge bestemte politiske overbevisninger og ideologier. Det gør politikere bl.a., når de laver valgplakater og valgvideoer: De fremstiller et billede af Danmark, som passer til den overbevisning de har. Det kommunistiske parti lægger måske vægten på eksempler, hvor folket formes og står sammen mod overklassen, kræver rettigheder og laver oprør.

Øvrige artikler om historiebrug

Historiebrug gennem tiden

Eksistentiel historiebrug

Politisk historiebrug kan være decideret propaganda, som betegner en envejskommunikation, der manipulerer modtageren med ord og billeder til at gøre eller mene noget bestemt. Det danske nazistparti DNSP anvendte i 1930’erne og 40’erne er især vikingemetaforer. På hverveplakaten for Frikorps Danmark ”For Danmark mod bolchevismen” ses, hvordan de brugte referencer til vikingetiden til at hverve danske frivillige til at kæmpe på østfronten for nazisterne.

Elevopgaver

Se klip fra Historien om Danmark:

"Tyskland besætter Danmark"

"Samarbejdspolitikken ophører"

"Modstandsbevægelsen i Danmark"

"Tyskerne indleder klapjagt på danske jøder"

"Danmarks befrielse 1945"

 1. Lyt til radiotalen af Vilhelm Buhl og indslaget med Anders Fogh Rasmussen fra DR. Analyser dem med henblik på at finde frem til deres syn på samarbejdspolitikken.
 2. Vurder i hvilken grad, og på hvilken måde, Anders Fogh Rasmussen benytter historien til at fremme sin politik.
 3. Udvælg to kilder i billedserien. Hvordan kan man bruge kilden i historieskrivningen om Danmark under 2. verdenskrig samt efterbehandlingen af den?
 4. Vurder i hvilken grad fortællingen kan ændre sig afhængigt af, hvilke kilder du benytter.
 5. Hvordan portrætteres samarbejdspolitikken i "Historien om Danmark"?
 6. Hvordan portrætteres Danmarks befrielse i ”Historien om Danmark”?

Læs også Historier om Danmark Se Tema

 1. Klip fra Historien om Danmark
 2. Ordforklaringer
 3. Historiebrug gennem tiden
 4. Eksistentiel historiebrug
 5. Politisk historiebrug
 6. Bag om Historien om Danmark
 7. Kronologi som værktøj
 8. Dekonstruktionen af perioder
 9. Når historien må skrives om