Graden af iscenesættelse

Graden af iscenesættelse - Tv Tv Tv

Ane Cortzen interviewer tilrettelægger Anders Agger, der har lavet mange dokumentarprogrammer. De taler bl.a. om hvor meget virkelighed, der er i dokumentarprogrammer. Heri også voxpop med handlende i IKEA.

'Tv Tv Tv' d. 21.11.2011.

Vis klippet i Mediebiblioteket for at gemme

TIL LÆREREN

Fag: Samfundsfag og mediefag

KOLOFON

Temaet er lavet i samarbejde med Unicef, Røde Kors, Red Barnet, Dansk Flygtningehjælp og Flygtningebørn.dk med støtte fra Egmontfonden.

Dokumentargenren har som grundpræmis, at seeren kan forvente at se en udgave af virkeligheden.

Det er der en række elementer, som fortæller seeren. Disse elementer kaldes for faktakoder. Fra sitet dansksiderne nævnes følgende elementer:

 • Stilistiske virkemidler der nøgternt og neutralt refererer direkte til virkeligheden.
 • Faktuelle forhold og begivenheder, tællelige og målelige fænomener.
 • Sprogbrug og kompositionsprincipper der ikke sigter på at opbygge spænding eller påvirke læsernes følelser, men har fokus på saglig, stringent sagsfremstilling.
 • Sandhedsværdien kan (i princippet) krydstjekkes af læserne.
Unge på flugt

Hvad gør man, når man er flygtet fra krig og ødelæggelse, og er havnet i et fremmed land uden familie eller venner? Brug TV serien Rodløs, der går helt tæt på fem unge flygtningedrenges hverdag i Danmark, og arbejd bl.a. med seriens hovedpersoner og filmiske virkemidler i mediefag. Brug også temaet i samfundsfag og arbejd med flygtningepolitik i dansk og europæisk sammenhæng.

Se Tema

Herudover er der også ofte arbejdet med setup-pay-off-formen. Denne form for historieopbygning starter med, at en problematik bliver tydeliggjort for seeren i form af et setup.

Senere i udsendelsen – ofte hen mod slutningen – kommer der et pay-off, så seeren får klarhed over problematikkens løsning eller konsekvenser eller lignende.

På tv-kanaler som DR og TV2 er tv-dokumentarerne også opbygget i en eller anden grad omkring de traditionelle nyhedskriterier:

 • Aktualitet
 • Væsentlighed
 • Identifikation
 • Konflikt
 • Sensation

Alt efter tv-kanalernes formål, demografiske modtagergruppe og historiens indhold, så varierer det, hvilke af ovenstående kriterier, der er væsentligst for dokumentarens opbygning.

Og når alle disse forbehold er taget, så viser det sig, at tv-dokumentargenren ikke er et direkte vindue ind i virkelighedens verden.

Tv-dokumentaren er også redigeret og tilrettelagt. Derfor er det væsentligt, når man analyserer og vurderer en tv-dokumentars form og indhold, at inddrage graden af iscenesættelse.

Graden af iscenesættelse fra programmet TV TV TV.

 1. Se klippene fra ’Tv Tv Tv’ om tilrettelæggelsen af tv-programmer og graden af iscenesættelse på tv.
  1. Graden af iscenesættelse - Tv Tv Tv
  2. Tilrettelæggelse af tv
 2. Få klarlagt de faktakoder, som ’Rodløs’ er opbygget efter. Lever serien op til ’kravene’ til en dokumentar?
 3. Diskutér graden af iscenesættelse i ’Rodløs’.
  1. Brug evt. samme skabelon, som præsenteres i klippet ’Graden af iscenesættelse - Tv Tv Tv’ og argumenter for, hvor I sætter markøren.
 4. Vælg en af følgende dokumentarer fra DR’s arkiv. Diskutér graden af iscenesættelse i den valgte dokumentar. Sammenlign herefter ligheder og forskelle med ’Rodløs’.
  1. Dahlgårds Tivoli (1:8) (1999)
  2. Et liv uden stoffer (1:5) (2011)
  3. Skam dig, Emma (2015)
  4. Drømmen om Danmark (2015)
  5. Prinsesserne fra Blokken (1:4) (2016)
  6. Udvist (2016)

Læs også Unge på flugt Se Tema

 1. TV serien Rodløs
 2. Kamera - filmiske virkemidler
 3. Lyd - filmiske virkemidler
 4. Karaktererne
 5. Historien
 6. Graden af iscenesættelse
 7. Dansk flygtningepolitik
 8. EU's flygtningepolitik
 9. Rodløs