Kilder i dokumentarfilm

Dokumentarfilmens forskellige karakterer.

Til læreren

Beskrivelse af materialet til læreren

Materialer til download

Samlet materiale

Litteraturliste

Pressemeddelelse fra The Why

Kolofon

Materialet er udviklet i samarbejde med lektor i mediefag og historie, Mikkel Randløv, fra Nørre Gymnasium.

Når vi taler om kildetyper i journalistik og mediefag, taler vi om de folk, der indgår i filmen eller nyhedsindslaget. Ofte sker det ved interview, og vi kan inddele i tre kildetyper:

 1. Erfaringskilder
 2. Partskilder
 3. Ekspertkilder

Erfaringskilder er de kilder, der har direkte erfaring med den sag, der belyses. De bedste er de erfaringskilder, som har oplevet sagen på førstehånd og gerne på egen krop. Erfaringskilder er ofte almindelige mennesker eller, sagt på en anden måde, manden/kvinden på gaden. De bliver alene interessante for filmen, fordi de har overværet eller gennemlevet noget vigtigt for filmen. Erfaringskilder er med i filmen for at øge identifikationen hos publikum og for at aktivere følelser. De skal kunne få seeren til at tænke: ”Det kunne jo også ske for mig”.

Dokumentarfilmen og moderne slaveri

Seks film om moderne slaveri danner rammen om et undervisningsmateriale om dokumentarfilm.

Se Tema

Partskilder er kilder, der repræsenterer flere end én person, og derved særlige interesser. Her er der ofte tale om politikere, der repræsenterer deres parti og vælgere. Det kan også være kommunikationsfolk fra virksomheder eller interesseorganisationer, der udtaler sig på vegne af dem, de arbejdere for. I det hele taget udtaler partskilder sig stort set altid på vegne af en større organisation. Partkilden er så at sige en del af en diskussion i filmen og præsenteres i journalistik ofte ved siden af en uenig modpart.

Ekspertkilden kommer traditionelt fra et universitet og har dermed forskningsmæssigt belæg for det, de bringer ind i filmen. De giver stor troværdighed og er principielt neutrale.

Læs også Dokumentarfilmen og moderne slaveri Se Tema

 1. Om materialet og filmene fra The Why
 2. Fakta som genre
 3. Den autoritative dokumentarfilm
 4. Den observerende dokumentarfilm
 5. Den dramatiserende dokumentarfilm
 6. Den poetiske dokumentarfilm
 7. Den subjektive dokumentarfilm
 8. Kilder i dokumentarfilm
 9. Dokumentarfilmens lyd
 10. Lydens kategorier