Om materialet og filmene fra The Why

Beskrivelse af indholdet i undervisningsmateriatet til læreren.

Til læreren

Beskrivelse af materialet til læreren

Materialer til download

Samlet materiale

Litteraturliste

Pressemeddelelse fra The Why

Kolofon

Materialet er udviklet i samarbejde med lektor i mediefag og historie, Mikkel Randløv, fra Nørre Gymnasium.

Til læreren

Materialet er i første omgang henvendt til mediefag på B- og C-niveau, og forløbet kan dække et faktaforløb, hvor man kan arbejde med:

 • forholdet mellem fakta og fiktion
 • analyse af filmiske virkemidler og dramaturgi
 • centrale dokumentartyper
 • dokumentarfilmhistorie

Sprogfagene kan også have gavn af materialet i forhold til medieanalyse. Samtidig er filmene tematisk oplagte til flerfaglige samarbejder om moderne slaveri.

Dokumentarfilmen og moderne slaveri

Seks film om moderne slaveri danner rammen om et undervisningsmateriale om dokumentarfilm.

Se Tema

Afsnittet om dokumentariske former ser meget kort på centrale typer og bygger især på Ib Bondebjergs inddeling. Det kan være en god idé eventuelt at supplere med mere fyldige beskrivelser, som man f.eks. kan finde i udgivelsen ’medieDK’, redigeret af Stig Hjarvard, der bygger på nogenlunde samme inddeling som hos Ib Bondebjerg i ’Virkelighedens fortællinger’. Sidstnævnte er i mange tilfælde lidt svær for elever på gymnasieniveau, så den første vil nok fungere bedre. Desuden kan Dorte Granild og Mette Wolfhagens ’DOX’ anbefales, men den har en lidt anden dokumentartypeinddeling end den, der her er anvendt. ’DOX’ har nogle rigtig fine afsnit om fakta/fiktion og autenticitetsmarkører.

Hele materialet kan bruges på B- og C-niveau i mediefag. Men afsnittet om dokumentarfilmhistorien, det autentiske og lyd i dokumentarfilm er mest anvendeligt på B-niveau.

Why slavery?

The Why i er en dansk non-profit-organisation, der siden 2004 har sat fokus på globale problemstillinger som demokrati, kvinders rettigheder og i år moderne slaveri. Strategien er at støtte filmskabere, der laver film om emnerne og distribuere dem filmene i lande over hele kloden.

Indsatsten om moderne slaveri inkluderer de seks dokumentarfilm I dette undervisningsmateriale, men også 30 kortfilm. Rækkevidden af The Why’s arbejder udmønter sig i, at filmene bliver distribueret på mere end 70 udbydere indenfor både public service, kommercielt og filmfestivaler som CPH:DOX. The Why anslår selv, at filmene vil blive set af henimod 700 milioner mennesker over hele kloden.

Præmissen til kampagnen om moderne slaveri er manifesteret i følgende citat, der også ses på alle film i kampagnen:


”Du kan vælge at se den anden vej, men du kan aldrig mere sige at du ikke vidste det.” William Wilberforce, 1797.”

Læs også Dokumentarfilmen og moderne slaveri Se Tema

 1. Om materialet og filmene fra The Why
 2. Fakta som genre
 3. Den autoritative dokumentarfilm
 4. Den observerende dokumentarfilm
 5. Den dramatiserende dokumentarfilm
 6. Den poetiske dokumentarfilm
 7. Den subjektive dokumentarfilm
 8. Kilder i dokumentarfilm
 9. Dokumentarfilmens lyd
 10. Lydens kategorier