Om DR Undervisning

DR Undervisning giver elever og lærere på alle danske ungdomsuddannelser adgang til undervisningsegnede klip fra DR's arkiver. Det kræver blot et UNI-login.

Alle elever på ungdomsuddannelser har adgang til DR Undervisning via deres UNI-login. (Foto: Rosborg Gymnasium © DR P4 Trekanten)

DR Undervisning giver elever og lærere på alle danske gymnasiale uddannelser adgang til undervisningsegnede klip fra DR's arkiver. Log ind med det personlige UNI-login og se vores klip.

Analysér, diskutér, reflektér

Et godt klip kan kickstarte diskussionen i klasse. Et godt klip åbner nye muligheder for analyser. Et godt klip giver anledning til refleksion.

DR Undervisning ønsker at gøre det nemt for undervisere at bruge levende billeder i timerne. Vores klip stammer fra DR's righoldige arkiv og er nøje udvalgt til at understøtte faglige pointer i undervisningen.

Klippene er velegnede til klasseundervisning på interaktive tavler, iPads, computere og smartphones og kan også nemt bruges i gruppearbejde og til elevernes egen research.

Tæt på pensum

Vi dækker pensumnære temaer inden for en bred række gymnasiale fag, blandt andet historie, samfundsfag, dansk, filosofi og musik.

Vi samarbejder bredt med undervisningsverdenen og laver altid vores undervisningsforløb i samarbejde med relevante faglærere.

DR Undervisning har også tværfaglige temaer med undervisningsideer til AT-forløb. Et eksempel på det er Atombombens Udvikling, som kan bruges i fysik/kemi, historie og dansk.

Mere på dr.dk

På DR Skole ligger en lang række temaer til udskolingen som med fordel også vil kunne bruges på gymnasiale uddannelse. Et UNI-login gælder til begge undervisningsportaler.
www.dr.dk/skole

God fornøjelse med brugen af klip i undervisningen.

Læs også