Dansk flygtningepolitik

Detektor forklarer: Hvad er en flygtning?

Hvad vil det sige at være flygtning? Detektor forklarer begreberne. (DR2 Live, Flygtningekaos i Europa - Hvad vil Danmark?, 03.10.2015).

Vis klippet i Mediebiblioteket for at gemme

TIL LÆREREN

Fag: Samfundsfag og mediefag

KOLOFON

Temaet er lavet i samarbejde med Unicef, Røde Kors, Red Barnet, Dansk Flygtningehjælp og Flygtningebørn.dk med støtte fra Egmontfonden.

Dansk flygtningepolitik

Elevspørgsmål til klipsamlingen om dansk flygtningepolitik.

Samfundsfag C.

1) Flygtninge i Danmark

Se klippet: Detektor forklarer: hvad er en flygtning

Redegør for begreberne:

 • Flygtning
 • Asylansøger
 • Kvoteflygtning
 • Migrant

Se klippet: Hvor mange får asyl i Danmark?

 • Undersøg hvor mange asylansøgere, der kom til Danmark sidste år. Find de nyeste tal på www.nyidanmark.dk
 • Hvad er årsagerne til, at flygtningestrømmene går op og ned ifølge Thomas Gammeltoft-Hansen, Institut fra Menneskerettigheder, der udtaler sig i klippet?
 • Hvad kan der være af andre årsager?
 • Lav en graf over antallet af mennesker, der søger asyl i Danmark de seneste 10 år. Hvordan ser udsvingene ud, og hvilke årsagssammenhænge er der?
 • Find de nyeste tal på nyidanmark.dk
 • Undersøg, hvilke lande asylansøgerne oftest kommer fra, og hvorfor de flygter fra disse lande?
 • Undersøg, hvor mange procent af asylansøgere i Danmark, der får opholdstilladelse?
 • Hvad kan være forklaringerne på, at en høj procentdel får opholdstilladelse, når de søger asyl?
Unge på flugt

Hvad gør man, når man er flygtet fra krig og ødelæggelse, og er havnet i et fremmed land uden familie eller venner? Brug TV serien Rodløs, der går helt tæt på fem unge flygtningedrenges hverdag i Danmark, og arbejd bl.a. med seriens hovedpersoner og filmiske virkemidler i mediefag. Brug også temaet i samfundsfag og arbejd med flygtningepolitik i dansk og europæisk sammenhæng.

Se Tema

2) FN’s flygtningekonvention

Se klippet: Orientering og debat om FN’s flygtningekonvention

 • Hvordan definerer FNs flygtningekonvention en flygtning?
 • Redegør for baggrunden for FNs flygtningekonvention.
 • Redegør for, hvad konventionen siger om asyl.
 • Vurder, hvilket formål flygtningekonventionen tjener i dag.
 • Hvad drejer de politiske uenigheder sig om?
 • Diskutér, om I mener, at konventionen er forældet i dag?

Yderligere læsning:

Er flygtningekonventionen forældet?

Thomas Gammeltoft-Hansen, Institut for Menneskerettigheder

Tiden er løbet fra FN’s Flygtningekonvention

Kronik i Berlingske Tidende af Poul Christian Matthiessen, Professor emeritus, dr.polit

3) FN’s Kvotesystem for flygtninge

Se klippet: Detektor forklarer: hvad er en flygtning

 • Redegør for, hvad kvoteflygtninge er.

Se klippet: FN’s kvotesystem er til debat

 • Hvad er Danmarks ansvar over for kvoteflygtninge, og hvor mange kvoteflygtninge skal Danmark tage?
 • Hvad er argumenterne for ikke at tage flere kvoteflygtninge?
 • Hvad er argumenterne for at tage flere kvoteflygtninge?

4) Opholdstilladelse, afslag og udvisninger

I DR3s serie Rodløs følger vi fem unge flygtninge, der søger om opholdstilladelse i Danmark.

Ali får opholdstilladelse, men Jacob får afslag på sin første ansøgning om asyl.

Se klippene:

Jacob læser sin digte op

Ali får opholdstilladelse i Danmark

Ali kan ikke sove

Ali får tilbudt en ny bolig

 • Lyt til Jacobs digt. Hvordan beskriver han i digtet, at han har det? Hvad mener han, når han kalder sit digt "frihed i en tid uden frihed"?
 • Ali får opholdstilladelse. Hvordan reagerer Ali på at få opholdstilladelse? Beskriv hans reaktioner og følelser.
 • Ali får et værelse på et nedlagt hospital. Hvorfor har han svært ved at bo der?
 • Begge drenge lever med fortidens skygger, og drømmer om at leve som alle andre danske unge. Diskutér, hvad der kan give Jacob og Ali en god fremtid.

Se flere afsnit af Rodløs her og arbejd også med serien i mediefag.

Se en af følgende dokumentarer om uledsagede flygtningebørn.

Drømmen om Danmark

Udvist

Lav derefter en fremlæggelse for klassen, der besvarer og diskuterer nedenstående spørgsmål.

Spørgsmål til dokumentaren Udvist

 • Hvorfor flygtede Vahid og Abolfazi fra Afghanistan?
 • Undersøg forskellen på et ledsaget flygtningebarn og et uledsaget flygtningebarn, samt hvilke regler der gælder for børn, der kommer alene til Danmark.
 • Hvorfor bliver Vahid og Abolfazi udvist af Danmark?

Læs mere om uledsagede flygtningebørn her.

Læs mere om Afghanistan på Faktalink her.

Spørgsmål til dokumentaren Drømmen om Danmark

 • Beskriv Wasiullahs situation ifølge dokumentaren
 • Hvad vil det sige at være uledsaget flygtningebarn?
 • Hvorfor får Wasiullah afslag på opholdstilladelse?
 • Hvad gør han? Hvem hjælper ham?
 • Fremlæg dokumentaren i klassen, og diskutér hvorfor Wasiullah handler han, som han gør?

Læs også Unge på flugt Se Tema

 1. TV serien Rodløs
 2. Kamera - filmiske virkemidler
 3. Lyd - filmiske virkemidler
 4. Karaktererne
 5. Historien
 6. Graden af iscenesættelse
 7. Dansk flygtningepolitik
 8. EU's flygtningepolitik
 9. Rodløs