Fag: Samfundsfag

Gå i kødet på samfundsøkonomien med cases fra den virkelige verden.

Forhandlingerne om finansloven i 2017

Forhandlingerne i 2017 viste, at politiske aftaler kan være svære at lande.

Klipsamlinger

Finansloven for 2019
Økonomiske kriser og skandaler