Grænser

Bliv klogere på seksualitet, grænser og køn i denne klipsamling. Klipsamlingen er lavet i samarbejde med Sex & Samfund i forbindelse med Uge Sex 2014, som er en landsdækkende kampagne.

Klippene i klipsamlingen rejser temaer og problemstillinger som:

  • Hvordan passer man på hinanden i et parforhold?
  • Er køn biologi eller social konstruktion?
  • Hvordan har synet på køn og kønsroller udviklet sig historisk?
  • Hvad betyder det for unges forhold til køn, krop og seksualitet, at sex i højere grad er rykket fra det private til det offentlige rum?
  • Hvor går grænsen for sex i det offentlige rum?
  • Hvilke konsekvenser kan det have at deltage i et reality-program og meget mere.

Klipsamlingen og opgaverne er lavet i samarbejde med Sex & Samfund i forbindelse med Uge Sex 2014. Find mere materiale til Uge Sex på Sex og Samfunds hjemmeside.