Kampen for uddannelse

FAG: Samfundsfag A/B og International økonomi A/B (HHX).

Kernestoffet til samfundsfag A/B, som dækkes ved at læse artiklerne og besvare spørgsmålene, vil være globalisering og samfundsudvikling.

Kernestoffet til international økonomi A/B (HHX), som dækkes ved at læse artiklerne og besvare spørgsmålene, vil være udviklingspolitik, levevilkår, udviklingssamarbejde samt globalisering.

OVERORDNEDE DILEMMAER

Analfabetisme, vidensmangel og skolekrig

De sidste års massive indsats på uddannelsesområdet i Afghanistan har ikke skabt de ønskede resultater. Der er stadigvæk alt for mange børn, som ikke kommer i skole. Særligt pigerne er hårdt ramte. Analfabetisme, lavt uddannelsesniveau og brain drain gør det endnu sværere at opnå udvikling i Afghanistan. Hvad skal der til for at sikre endnu flere en uddannelse?

OPGAVER

Kan laves individuelt eller i små grupper.

TID

cirka 4 lektioner

LITTERATURHENVISNINGER

Kureer, International økonomi, bind 2, Systime, 2010

Human Development Reports

Afghanistans kvinder betaler prisen

Opbygning af uddannelsessektor

ELEVOPGAVER

1. Lav en kort redegørelse for uddannelsesniveauet i Afghanistan. Opstil en tabel, hvor du sammenligner uddannelsesniveauet i Danmark og Afghanistan. Kommentér kort din tabel.

Brug de data du kan finde på hjemmesiden. Ellers kan du indhente ekstra data fra Human Development Reports

2.

Hvilke årsager er der til, at mange børn ikke kommer i skole i Afghanistan?

3.

Hvad er de største problemer ved manglende uddannelse, når det gælder genopbygningen af et land efter mange års krig?

4.

Hvorfor tror du/I, at piger ikke må gå i skole for Taleban - med andre ord: Hvorfor frygter Taleban, at vidensniveauet stiger blandt kvinder i Afghanistan?

5.

Mønsterbryder Parastoo Suultani: Hvad kæmper hun imod for at få uddannelse?

Lav et kort resumé, som redegør for hendes situation (se filmklippet ”Fra tæppevæver til topjurist”).

6.

Redegør for begreberne brain drain og brain gain? Analysér, og vurder herefter, hvilke problemer brain drain giver for Afghanistans sociale og økonomiske udvikling.