Fag: Samfundsfag

Kastesystemet har været en del af hinduistiske samfund de sidste 3000 år. Det bygger på fire kaster, man fødes ind i. Den femte gruppe er de kasteløse på samfundets bund. I dette tema finder du klip om de kasteløse i Indien.

Klipsamlinger

Født til prostitution
Gift med gud - brugt af mænd
Gældsslaverne
Kastevold i Indien
Verdens værste job