Konsekvenser af hårdt brexit i Danmark

Analysér, hvordan Danmark kan blive ramt af et hårdt brext.

Et centralt spørgsmål, som forhandlingerne i 2020 mellem EU og Storbritannien vil give svar på, er, om man kan blive enige om en handelsaftale. Hvis ikke, så kan konsekvensen blive et hårdt brexit, altså uden en handelsaftale. Sidstnævnte vil betyde, at de to parter rent handelsmæssigt vil indgå på generelle vilkår for international handel under de fastsatte regler for WTO.

For at få et overblik over, hvad der er på spil, kan man indledningsvis se klippene ‘Ole Ryborg om den kommende handelsaftale’ og ‘Explainer: Hvad er brexit?’.

Et tænkt eksempel

Opgaverne nedenfor tager udgangspunkt i denne grafik med tilhørende statistikker fra Danmarks Statik og er en øvelse i, hvad det kunne betyde for dansk økonomi, hvis Storbritanniens historie i EU ender med et hårdt brexit.

Kigger man på WTO's egen tarifoversigt på dette interaktive kort, så kunne det tyde på, at samhandlen mellem Storbritannien og EU - og dermed Danmark - vil se således ud:

  • Tariffer på importerede ikke-landbrugsvarer til EU stiger til 4,17%.

  • Tariffer på importerede landbrugsvarer til EU stiger til 12%.

Og uden handelsaftale mellem parterne må man regne med, at der heller ikke længere vil være fri bevægelighed for arbejdskraften mellem EU og Storbritannien.

Opgaver

Lav nedenstående opgaver, baseret på grafikken fra Danmarks statistik:

  • Redegør for grafikkens fire økonomiske begreber, der danner grundlag for indholdet: Valutakurs, eksport/import, investeringer, befolkning.

  • Analysér konsekvenserne for dansk økonomi i forhold til de økonomiske begreber, hvis Storbritannien ikke får en aftale med EU inden 2021 og skal overgå til WTO-regler.

  • Diskutér på baggrund af jeres analyse, om Danmark i EU skal kæmpe for en frihandelsaftale mellem EU og Storbritannien eller et hårdt brexit uden aftale på WTO-vilkår.