Krig uden ende

FAG: Samfundsfag A og international økonomi A/B (HHX).

Samfundsfag A: Kernestoffet, som dækkes ved at læse artiklerne og besvare spørgsmålene, vil være international politik, aktører, sikkerhedsbegrebet, IP-teori og konflikter.

International økonomi A/B (HHX) dækker disse emner: internationalt økonomisk samarbejde, udviklingsteorier, udviklingssamarbejde og udviklingstrends.

OVERORDNEDE DILEMMAER:

  • Krigens pris
  • Talebanisering og
  • Det store spil

Fik vi det, vi kom efter? Danske, engelske og amerikanske soldater har mistet livet i kampen mod Taleban, men hvad var formålet egentlig med invasionen? Og hvad med den afghanske befolkning, hvad har den fået ud af endnu en krig?

Hvad sker der, når den afghanske hær selv skal stå for sikkerheden i Afghanistan? Der er stadigvæk mange ubekendte i den endnu ikke afsluttede krig mod Taleban.

OPGAVER:
Kan laves individuelt eller i små grupper.

TID:

Cirka 4 lektioner

LITTERATURHENVISNINGER:

Kureer, International økonomi, bind 2, Systime, 2010

Afghanistan, Taleban og det internationale samfund. Hans Branner, Peter Dahl Thruelsen, Kaj Pinholt Jespersen og Finn Rasmussen, Columbus, 2010.

Global politik, Hans Branner, 2. udgave, 2010.

Faktalink.dk (søg på Afghanistan)

Linksamling på modkraft.dk

ELEVOPGAVER:
Læs artiklerne i temaet "Demokrati i støbeskeen" og se filmklippene.

1. Redegør for årsagerne til NATOs invasion af Afghanistan i 2001/2002. Redegør endvidere kort for de mange krige, som Afghanistan har været involveret i siden 1945 (se tidslinje).

2. Hvem er Taleban, og hvilke midler bruger Taleban til at bekæmpe NATO-styrken? – forklar herunder begrebet asymmetrisk krigsførelse.

3. Analysér årsagerne til de mange krige i Afghanistan– inddrag gerne begreber og teorier som magtforhold, sikkerhedsbegrebet, civilisationernes sammenstød, realisme og idealisme i din analyse.

4. Hvorfor er det blevet nødvendigt at inddrage Taleban i fredsforhandlingerne - med andre ord: Hvorfor er det svært og nærmest umuligt at vinde over Taleban?

5. Hvilke lande har en interesse i at hjælpe Taleban med at bekæmpe NATO, og hvorfor?

6. Diskuter, hvilke interesser Danmark har haft ved at være i forreste linje i f.eks. Helmand-provinsen?

7. Vurder ud fra de oplysninger, du kan finde via artikler og filmklip, om det afghanske militær kan opretholde freden i det etnisk forskellige land, når NATO engang forlader Afghanistan?