Fag: Samfundsfag

Hvordan holder man hus med ressourcerne, så samfundet kan få mest muligt ud af dem? I dette tema finde du radioklip om vigtige økonomiske tænkere. Hver udsendelse varer 20 minutter.

Klipsamlinger

Økonomiske tænkere