Om Det nye Afghanistan

Med temaet Det nye Afghanistan ønsker vi med video, foto og tekst at give et nuanceret og mere menneskeligt billede af de civile afghaneres liv.

(Foto: Charlotte Aagaard © iBureauet/Information)

Danmark har været i krig i Afghanistan siden januar 2002. Medierne har fulgt krigsindsatsen tæt og rapporteret om soldaternes indsats og tab, om kampene mod Al-Qaeda og Taleban.

Til gengæld har vi næsten intet hørt om, hvordan de 29 millioner afghanere oplever det, der sker med deres land, om hvordan hverdagen ser ud med skole, job, familiekonflikter, fritid, traditioner og fremtidsdrømme.

Med temaet Det nye Afghanistan ønsker vi med video, foto og tekst at give et nuanceret og mere menneskeligt billede af de civile afghaneres liv.

For at komme tættere på afghanerne rejste journalist Charlotte Aagaard fra Dagbladet Information og arkæolog Eva Nadia Haupt til det krigshærgede land i foråret 2011, hvor de mødte både de meget rige og de meget fattige, de religiøse og dem, der forsøger at slippe væk fra de stærke dogmer.

Formålet med Det nye Afghanistan er  at give de mennesker, der lever og bor i landet en stemme og samtidigt give danske elever og studerende en ny indsigt i den svære demokratiseringsproces, som landet gennemlever.

I 2013 er undervisningsbogen Afghanistan - kampen om demokratiet udkommet på Informations Forlag.

Det nye Afghanistan er produceret i et samarbejde mellem DR og iBureauet/Dagbladet Information.

Projektet har modtaget støtte fra Danidas Oplysningsbevilling.