Opg. 6: Biologi eller ... ?

Her kan du se klip om forskellige opfattelser af køn og kønsroller i samfundet.

Beskrivelse af opgaven:
I samarbejde med DR Undervisning har Sex & Samfund samlet fem tv-klip om køn og kønsroller. Tre af klippene er aktuelle, og to af klippene er historiske. Hvis I vælger at arbejde med både historiske og aktuelle klip, kan det skærpe de unges bevidsthed om, at køn og kønsroller er foranderlige og historiske størrelser. Klippene kan bruges til at synliggøre, hvordan samfundet er to-kønnet, samt de problemer, det kan give for mennesker, der ikke passer ind i de to køn.

Køn og krop

Unges forhold til krop, køn og seksualitet har stor indflydelse på, hvordan de har det. Se klip om køn, krop, seksualitet og normer online og offline i dette tema til Uge Sex på gymnasier.

Se Tema

Rollespil:
I kan bruge tv-klippene til at lave et lille rollespil, hvor halvdelen af klassen repræsenterer "den biologiske position" og skal argumentere for, at køn er biologisk skabt, mens den anden repræsenterer "den konstruktionistiske position" og skal argumentere for, at køn er socialt og kulturelt skabt.

Se klippet:

"Biologi eller social konstruktion"

Spørgsmål:

 • Hvordan argumenterer biologen Kåre Fog for, at kønnet er naturgivent?
 • Hvordan argumenterer kønsforsker Grethe Kragh Møller for, at kønnet er tillært?
 • Kan I give eksempler på, at piger og drenge bliver mødt med forskellige forventninger, og at vi opfører os forskelligt over for piger og drenge? For eksempel fra forældre og i skolen?
 • Klippet kan med fordel bruges sammen med de historiske klip.

Se klippet:

"I Sverige kan Kalle gå i kjole"

Oppositionen foreslår, at børnehaver behandler piger og drenge mere ens. I en svensk børnehave har de siden 1998 forsøgt at fjerne kønsrollerne. Her går Kalle i kjole, og der er hverken prinsessekostumer eller riddersværd.

Spørgsmål:

 • Hvis ansvar er det at "lære" børn køn? Forældre, institutioner eller samfundet?
 • Hvad mener de interviewede fagpersoner med, at de fokuserer på "mennesker" og "hele tilværelsen" frem for køn?
 • Hvilke muligheder for at "gøre køn" får børn i Egalia frem for i andre børnehaver? Hvordan tror I, det er at være barn, der ikke passer ind i en drenge- eller pigerollen, i Egalia og i andre børnehaver?
 • Hvorfor er der forskel på opfattelsen af køn og kønsroller i henholdsvis Danmark og Sverige?

Se klippet:

"Gay parade er fest og politisk kamp"

Klippet kan bruges til at diskutere, hvilken politisk og kulturel betydning, gay-prides har forskellige steder i verden, og hvilke kampe der er at kæmpe i forhold til LGBT-personers rettigheder og trivsel. Emnet er højaktuelt i både et nationalt og et globalt perspektiv.

I 2013 blev det muligt for homoseksuelle i Danmark at gifte sig på lige fod med heteroseksuelle. Læs de forskellige holdninger i debatten via Kristeligt Dagblad.

Se klippet:

"Er kønsroller bestemt af samfundet"

Indslaget diskuterer, om piger og drenge bliver indpodet forskellige kønsroller gennem opdragelse og i folkeskolen. Fra udsendelsen "Hvad er det, vi gør dem til?"

Klippet kan med fordel bruges sammen med klippet "Biologi eller social konstruktion" til at diskutere, hvordan opfattelsen og italesættelsen af kønsroller, og ikke mindst debatten om hvad køn ér, har ændret sig eller ikke ændret sig fra 1964 til i dag.

Se klippet:

"Forfatteren Karen Blixen om kønsroller"

Forfatterinden Karen Blixen taler om fundamentale forskelle mellem drenge og piger. Drenge leger for at nå et mål, for piger er legen i sig selv målet. Derefter taler tilfældige mennesker om kvindearbejde og mandearbejde.

Karen Blixen taler om, hvordan drenges leg er målorienteret, hvorimod pigers leg er målet i sig selv. Er det en opfattelse, man kan genfinde i dag? Giv eksempler.

Vi anbefaler:

Tv-klippene kan bruges til at åbne for større diskussioner omkring samfundets kønsnormer og den betydning, de har for alle.

Vores samfund er i meget høj grad to-kønnet (kønsopdelt undervisning, pigefarver, drengefarver, pigefødselsdage, drengefødselsdage, pigetoiletter, drengetoiletter og så videre), og det kan derfor være svært ikke at passe ind i denne opdeling. Det gælder ikke kun transkønnede og "queers", men også piger og drenge, der er køn på en anden måde, end hvad normerne tilskriver.

Forbudt kærlighed:

Hvis I ønsker at arbejde med køn og seksualitet i et globalt perspektiv, har Sex & Samfund udarbejdet et undervisningsmateriale til gymnasierne om netop dette: "Forbudt kærlighed".

Materialet er fyldt med personlige historier, film og eksempler, ligesom det har mange relevante teoretiske og faglige perspektiver, som LGBT-levevilkår i et globalt perspektiv, menneskerettigheder, kirkens rolle samt teoretiske perspektiver på køn og seksualitet.

Materialet er målrettet undervisningen i engelsk, religion, historie, samfundsfag og samtidshistorie. Du kan hente elevmateriale og lærervejledning gratis her.

Læs også Køn og krop Se Tema

 1. TIDSLINJE: Sådan talte vi om sex
 2. Chat på nettet endte som afpresning
 3. Opg. 6: Biologi eller ... ?
 4. Opg. 4: Nøgenbilleder
 5. Opg.2: Født som pige
 6. Opg. 1: Sexafpresning
 7. Billeder og holdninger på nettet
 8. Opg. 3: Prævention