Optakt til undervisningen

Som optakt til undervisningen i de fem temaer om Afghanistan: demokrati i støbeskeen, økonomisk genopbygning, sociale forhold, kampen for uddannelse og krig uden ende anbefales det at vise seks forskellige film, der findes på historierne om tre afghanske familier (de fattige, middelklassen og de ekstremt rige).

Filmene ses i plenum. Det er vigtigt, at eleverne får læst de tilknyttede artikler enten før eller efter, de har set filmklippene.

Eleverne udarbejder herefter mind maps eller små resuméer på baggrund af filmklippene. Herefter diskuteres de forskellige familiers situation og levevilkår i plenum.

Eleverne sendes nu ud til en pc, hvor de studerer tidslinjen, gerne selvstændigt eller i par (tidslinjen findes under menupunktet ”Den afghanske historie”).

Opgave til gennemgang i plenum:

  • Kort redegørelse for Afghanistans nabolande og folkeslag
  • Kort opsummering af de mange krige Afghanistan har været involveret i
  • Kort redegørelse for de nyeste nyheder – hvad er der sket i Afghanistan den sidste måned?
  • Kildekritik (hvem er afsender af artiklerne og filmklippene. Er der en bestemt vinkel i de forskellige historier?)

Tid: cirka 4 lektioner