Sociale forhold

FAG: Samfundsfag A/B og International økonomi A/B (HHX)

Samfundsfag A/B:

Kernestoffet, som dækkes ved at læse artiklerne og besvare spørgsmålene, vil være magt og demokratiopfattelser globalt.

International økonomi A/B (HHX):

Kernestoffet, som dækkes ved at læse artiklerne og besvare spørgsmålene, vil være internationalt økonomisk samarbejde, international arbejdsdeling, udviklingspolitik og udviklingssamarbejde samt globalisering.

OVERORDNEDE DILEMMAER:

  • Fattigdom
  • Sundhed
  • kvinder
  • Opium

Heroinmisbrug, massiv kvindeundertrykkelse og en meget begrænset økonomisk omfordeling af ressourcerne har skabt et samfund, hvor mange har lidt, og få har meget.

Særligt kvinderne er hårdt ramt i Afghanistan. De lider stadigvæk under de mange formelle og uformelle regler, som Taleban indførte under deres regime. Vil kvinder nogensinde få de samme rettigheder som mænd?

OPGAVER:

Kan laves individuelt eller i små grupper.

TID:

Cirka 4 lektioner

LITTERATURHENVISNINGER:

Kureer, International økonomi, bind 2, Systime, 2010

Human Development Reports

Danmark i Afghanistan

ELEVOPGAVER:

1. Redegør for levestandarden i Afghanistan og forklar, hvorfor store dele af befolkningen har svært ved at komme ud af fattigdomscirklen. Brug de oplysninger du finder under fanebladet ”sociale forhold”. Du må gerne supplere med tal fra Human Development Reports

2.

Analyser årsagerne til Afghanistans lave levestandard, fattigdom og store sociale problemer – inddrag konkrete eksempler fra artiklerne i din besvarelse.

3.

Vurder, hvilke løsninger, der kunne være på Afghanistans fattigdomsproblemer? (inddrag f.eks. ulandsbistand, retsstaten, menneskerettighederne og demokrati)

4.

Vurder, hvordan den omfattende mishandling og under-trykkelse af kvinder forhindrer menneskelig udvikling og mulighed for at bryde fattigdomscirklen? – inddrag konkrete eksempler fra artiklerne og filmklippene.

5.

Diskuter, om de vestlige lande skal blande sig i, hvordan man behandler kvinder i Afghanistan – med andre ord: Findes der universelle rettigheder, sådan som FN-pagten og Menneskerettighedskonventionen fastslår?