Fem nedslag i den kolde krig

Her forklares fem problemstillinger, der havde stor betydning for den kolde krig.

Fem nedslag i den kolde krig

Her forklares fem problemstillinger, der havde stor betydning for den kolde krig.

Scroll for at læse

Danmark træder ind i NATO

1949: NATO oprettes

Diskutér følgende:


  • Hvilken betydning havde erfaringerne fra 2. verdenskrig for Danmarks sikkerhedspolitiske strategi umiddelbart efter krigen?Jagt på anderledes tænkende

1950: McCarthyismen hærger

Diskutér følgende:


  • Hvad betyder ordet 'inkvisition', og hvorfor kan det bruges om senator McCarthys jagt på kommunister og kommunistiske sympatisører?

  • Hvilken betydning kan det have haft for historieskrivningens dom over senator McCarthy, at man tidligere ikke har haft adgang til relevante arkiver?

På kanten af atomkrig

1962: Cuba-krisen

Diskutér følgende:


  • Hvad er sammenhængen mellem indenrigs- og udenrigspolitik i forhold til Kennedy's strategi overfor Sovjetunionen?

  • Hvordan kan det lade sig gøre at have våbenkapløb og afspænding mellem supermagterne på samme tide?

Menneskerettighederne på den politiske dagsorden

1962: Menneskerettigheder i fokus

Diskutér følgende:


  • Hvorfor er hverken USA, Sovjetunionen eller de europæiske stormagter interesserede i at gøre menneskerettighederne lovpligtige i årtierne efter 2. verdenskrig?

  • Hvad er sammenhængen mellem, at man i efterkrigstiden så imperier blive opløst og menneskerettighedernes placering på den internationale dagsorden?

Den kolde krigs ublodige afslutning

1989: Berlin-murens fald

Diskutér følgende:


  • Hvorfor var de sovjetiske ledere tilsyneladende mere bekymrede for menneskerettighederne i Helsinki-erklæringen fra 1975, end de amerikanske ledere var?

  • Hvad er fælles for oppositionsbevægelserne i Polen, Tjekkoslovakiet og DDR, der blomstrede i 1980'erne, og som havde væsentlig betydning for Berlinmurens fald og den kolde krigs afslutning?