5 hormoner og neurotransmittere, som ændrer sig med din søvn

Du danner et væld af signalstoffer i dine hjerneceller. Mange af stofferne er med til at regulere din døgnrytme og din balance mellem at være lysvågen eller absolut søvntrængende. Stofferne er ikke ligeglade med, hvad du foretager dig sent om aftenen eller natten.

5 hormoner og neurotransmittere, som ændrer sig med din søvn

Du danner et væld af signalstoffer i dine hjerneceller. Mange af stofferne er med til at regulere din døgnrytme og din balance mellem at være lysvågen eller absolut søvntrængende. Stofferne er ikke ligeglade med, hvad du foretager dig sent om aftenen eller natten.

Scroll for at læse

: Introduktion

Søvnens to ansigter: Døgnrytmen og søvngælden

Din hjerne styrer din søvn. I denne webdok lærer du mere om hvordan og med hvilke signalstoffer din hjerne trykker på knapperne. Og hvordan du selv laver rav i reguleringen, når du vender rundt på nat og dag.

Helt overordnet, så hører vores hjernes signalstoffer groft sagt ind under én af to kategorier: som en del af reguleringen bag døgnrytmen eller som en del af balancen mellem søvn og vågenhed, noget vi også kan kalde vores opbyggede søvngæld.

Vores faste døgnrytme kører hele tiden i et loop, som styres af hjernens indre ur. Uret er også kendt som den suprakiasmatiske nucleus eller kerne, forkortet SCN. SCN findes i den nedre del af hypothalamus og er en samling neuroner. Vores indre døgnrytme, også kaldet den endogene døgnrytme, bestemmes af nogle specifikke gener i SCN, og forskning i døgnrytmegener udløste faktisk en Nobelpris i 2017

Centralt i bunden af hjernen findes adskillige netværk af nervesamlinger kendt som hjernekerner. Nogle af dem er søvnfremmende, andre er vågenhedsfremmende. De ligger tæt opad hinanden og regulerer altså vores søvn.

Et af de centrale vågenhedsfremmende netværk er det
retikulære aktiveringssystem, RAS, der udspringer i den øvre del af hjernestammen (pons) og thalamus. Omvendt findes en central søvnkerne i hypothalamus kaldet ventrolateral preoptic nucleus, VLPO. Også den basale forhjerne er involveret.Når du ser lyset, så nulstiller du din døgnrytme
Hjernens indre ur, SCN, ligger lige over synsnervekrydsningen. Synsnervekrydsningen er der, hvor synsnerverne for hvert øje løber sammen og udflettes, så de to øjnes opfattelse af det samme punkt kan omsættes til billeder. En lille del af det lys, der kommer gennem øjets retina, suser gennem 10% af synsnerverne direkte ind i SCN og påvirker døgnrytmen.


Hvis vi valgte at leve vores liv i en dyb grotte uden lys, ja, så ville vores indre ur, som dikterer vores endogene døgnrytme, faktisk køre på omkring 25 timer. Potentielt et lille problem, for modsat bestemmer jordens rotation, at døgnet har 24 timer.

Men heldigvis ser de fleste af os lys dagligt. Og når SCN modtager signal om, at solen er stået op og sender lys ind i øjnene, så nulstiller SCN din døgnrytme. På den måde undgår vores døgnrytme at drive langsomt ud af takt med jordens. Især blåt morgenlys batter for en frisk opvågning gennem nogle særligt følsomme celler i dit øje. Din adfærd kan også virke opkvikkende, når du for eksempel spiser morgenmad og cykler til skolen.

Hvorfor det blå lys virker så opkvikkende hænger sammen med, hvordan vores hormoner og neuroner taler sammen. Hormonet melatonin gør dig træt og i humør til at se dyner, mens neurotransmitteren hypokretin (også kaldet orexin) frisker dig op.

Læs mere om de fem signalstoffer, der ændrer sig under din søvn, ved at scrolle ned eller ved at klikke på signalstoffernes navne i den vandrette linje øverst i artiklen.

Hypokretin:

Hypokretin: Det ekstra lod på vægtskålen for vågenhed

I introduktionen læste du om det centrale vågenhedsfremmende netværk, som bliver kaldt det retikulære aktiveringssystem, RAS, der udspringer i den øvre del af hjernestammen og thalamus. Du læste også om den centrale søvnfremmende kerne i hypothalamus, som bliver kaldt ventrolateral preoptic nucleus, VLPO.

De søvnfremmende og de vågenhedsfremmende stimuli i hjernen påvirker hinanden som to vægtskåle på en vægt. Vejer de søvnfremmende stimuli tungest, så falder du i søvn.

For at du ikke skal vippe ind og ud af vågen og sovende tilstand, har du brug for et ekstra lod, der kan holde vægten nogenlunde stabil på vægtskålen for vågenhed, når du er vågen. Neurotransmitteren hypokretin udgør det ekstra lod. Den hjælper altså med at holde dig vågen.

Hypokretinen produceres af en samling særlige neuroner, de såkaldte hypokretinproducerende neuroner, som findes i bunden af hypothalamus. Orexin er et andet ord for hypokretin, som mest bruges i dyrestudier.
NORMAL:
Hypokretin er kroppens eget ecstacy

Hypokretin er vigtigt på rigtig mange områder. Professor i søvnforskning Poul Jennum fra Dansk Center for Søvnmedicin på Rigshospitalet har forsket i hypokretin de seneste 15 år.


Poul Jennum fortæller, at opkvikningen med hypokretin virker gennem flere forskellige mekanismer: det vækker vores retikulære aktiveringssystem, VLPO, i thalamus, som er et netværk af kerner i hjernen, der udgør et samlet vågenhedscenter. Når produktionen af hypokretin stiger, bliver du mere sulten og får mere lyst til at bevæge dig.


Omvendt kan du også selv skrue op for din hypokretin med både mad, fysisk aktivitet og lys – især det blå lys. Dermed har hypokretinproduktionen en vis selvforstærkende effekt eller positiv feedback. Hypokretin er derfor en fantastisk stimulans. Og modsat kunstige og højrisikable stimulanser som ecstacy, så er hypokretin naturligt og ufarligt.


Hypokretin interagerer også direkte med døgnrytmehormonet melatonin, og den interaktion – og hvordan blåt lys fra din skærm om aftenen forskubber hele herligheden – kan du læse mere om i det næste kapitel ’Melatonin’.

Poul Jennum fortæller, at man kan se nervesamlingen som et stankelben: en forholdsvis lille samling neuroner i hjernens hypothalamus danner stankelbenets ‘krop’. Neuronerne projicerer, altså har udløbere, til rigtig mange steder i hjernen. De mange udløbere kan man se som stankelbenets ‘ben’. Hver ‘fod’ på hvert af stankelbenets ben er nervens synapse. I hver synapse frigives der hypokretin, og overalt promoverer frigørelsen en opkvikning eller en højere aktivitet.


FORSTYRRET:
Hypokretin, narkolepsi og søvnige hunde

Men hvad hvis vi mangler hypokretin til at hjælpe os med at holde os vågne? Stankelbenets lille krop, nervecellekernen for det vigtige hypokretin, er udgjort af kun 50-70.000 hypokretin-producerende neuroner. Det er sårbart få, for vi kan (endnu) ikke gendanne neuroner. Til sammenligning indeholder bare én af vores synsnerver over en million nervetråde, og hjernen omkring 86.000.000.000 neuroner.Men i omtrent 1 ud af 3000 mennesker dræber immunsystemet faktisk selv de hypokretin-producerende neuroner. Det resulterer i sygdommen narkolepsi. Har du narkolepsi, er du ikke selv herre over, om du i løbet af den næste time pludselig falder i søvn, selvom du måske er midt i et blæret dansemove til en fest.


Det er også den søvnige hverdag for flere dobermann- og labradorhunde, som har en recessiv mutation i genet for en hypokretin-receptor. Hundene har derfor været til stor hjælp indenfor forskningen i narkolepsi.

Spørgsmål:
Kan en recessiv mutation, som den i hundene, overleve i en verden væk fra menneskers kunstige opdræt? Hvorfor, hvorfor ikke?


Hvis en hanhund med narkolepsi, der er forårsaget af den recessive mutation, parres med en rask hunhund, hvad er så sandsynligheden for, at hvalpene får narkolepsi?

Melatonin:

Melatonin: Døgnrytmehormonet, der lokker dig mod dynerne

I introduktionen og kapitlet ‘Hypokretin’ læste du om, hvordan neurotransmitteren hypokretin hjælper hjernen ved at opføre sig som et ekstra lod på den vågenhedsfremmende vægtskål, så du kan holde dig vågen, frisk og veloplagt, når du har brug for det.

Hormonet melatonin er et døgnrytmehormon, som gør det omvendte: det fremmer søvnighed. Melatonin er så at sige din påmindelse om, at din døgnrytme siger, at nu er det altså sovetid.


Melatonin er en viderebygning på aminosyren tryptofan og et vandopløseligt hormon. Det bliver produceret af hjernens koglekirtel eller pinealkirtel, der sidder dybt midt i hjernen. Melatonin har også effekter som antioxidant.NORMAL:
Morgensolen skruer ned for nattens hormon

Hjernens indre ur, den suprakiasmatiske nucleus eller SCN, som du læste om i introduktionen, regulerer din døgnrytme fra den nedre del af hypothalamus. Men den skal lige finjusteres om morgenen, så vi ikke kører på 25 timer i døgnet, men 24. Det er i høj grad forholdet mellem lys, melatonin og hypokretin, der står for det.


Når du vågner om morgenen, er dit niveau af lyst-til-dyner højt, fordi dit niveau af melatonin også er højt. Men det skal nok komme hurtigt ned med lys, morgenmad og aktivitet. Du kan altså sætte fut i din hypokretin med din adfærd.

Lyset om morgenen går igennem 10% af synsnerverne direkte til SCN, hjernens indre ur. SCN udsender så et signal til hjernens pinealkirtel om at producere mindre melatonin. Nervesignalet tager en uforklarlig omvej ned omkring halsen. Dén skæve detalje gør, at der er mindre melatonin i mennesker med halsskader. Det viste et studie ledet af Poul Jennums forskningsgruppe på Dansk Center for Søvnmedicin på Rigshospitalet.Hen på aftenen kommer der mindre lys til SCN, og omkring klokken 20 om aftenen sætter SCN gang i produktionen af melatonin. Melatoninen skruer samtidig direkte ned for produktionen af hypokretin, som er det ekstra lod på vågenhedsvægtskålen fra hypothalamus’ bund. Melatonin binder sig til en såkaldt MT1-receptor på de hypokretin-producerende neuroner og hæmmer produktionen, viser forsøg med rotter. Melatonin udøver altså negativ feedback.

Søvnforsker Poul Jennum fortæller dog, at melatonins direkte negative virkning på produktionen af hypokretin endnu kun er set i meget få studier. Derfor mangler der flere forsøg med mennesker, før teorien bliver helt accepteret i forskningskredse. Men det er formentlig rigtigt nok.FORSTYRRET:
Blåt lys og kaffe om aftenen forsinker dit melatonin-fix

Hvis du om aftenen eller natten ser en masse på computerskærme, mobiltelefoner og TV, så bliver du og dermed også dit indre ur SCN bombarderet med blåt lys. Blåt lys bremser din gå-i-seng-påminder melatonin op til tre gange mere effektivt end andet lys i det synlige spektrum. Det viste et studie udført i 2010.


Faktisk øger det blå lys både din hjerterate og kropstemperatur.
En forstyrret døgnrytme i sig selv kan også hæve dit blodtryk en smule, fandt et studie på natarbejdere. Det er nogle af de samme effekter, som nogle mennesker oplever, når de drikker kaffe om aftenen. Koffeinen i kaffen hæmmer nemlig også melatonin.


Udsætter du dig selv for kraftigt lys om aftenen forsinker du din døgnrytme. Omvendt vil morgensolens skær nulstille din døgnrytme. Du kan rykke din faste døgnrytme op mod en time hver dag alene med den ændring i adfærd, som du får med blåt lys, fortæller søvnforsker Poul Jennum.


Poul Jennum opstiller et billede med en kampesten, som din faste døgnrytme, og en elastik om dig og kampestenen, som din fleksible døgnrytme. Altså: hvis du bliver ved med at hive i elastikken, så rykker du også din faste døgnrytme. Og så bliver det for alvor hårdt mandag morgen.


Spørgsmål:
Produktionen af melatonin styres af negativt feedback. Hvilken konsekvens vil det have, hvis raske unge tager tilskud af melatonin, som flere gør i dag?

Kortisol:

Kortisol: Stresshormonet, som også påvirkes af søvnmangel

I introduktionen og de forudgående kapitler har du læst om vores indre ur, den suprakiasmatiske nucleus, som bliver kaldt SCN. Hormonet kortisol bliver reguleret af SCN, så dets udskillelse følger en fast døgnrytme.

Hormonet kortisol bliver også kaldt stresshormonet. Niveauet af kortisol stiger, når kroppen er udsat for et pres, der påvirker den indre ligevægt, homeostasen. Påvirkningen kan være enten fysisk, biokemisk eller psykisk. Det vil sige, at både en solid omgang asfalteksem, mælkesyre i benene efter en lang spurt, eller følelsen af at have for mange bolde i luften kan påvirke ligevægten og få produktionen af kortisol til at stige. Kortisol har til opgave at mobilisere mere tilgængelig energi. Altså at gøre kroppen ’fit for fight’ til at tackle udfordringerne.


Kortisol er et steoridhormon, der stammer fra kolesterol, og det er derfor fedtopløseligt og krydser frit cellemembranen. Kortisol binder til receptorer i cytosolen på alle kroppens celler. Produktionen af kortisol sker gennem tre trin, i det man kalder en kaskade. En signaleringskaskade er, når produkt A påvirker produktionen af produkt B, og B så igen påvirker produktionen af C:

1. Hypothalamus frigiver CRH (corticotropin releasing hormone)
2. CRH påvirker hypofysens forlap til at producere mere ACTH (adrenocorticotropic hormone)
3. ACTH virker på binyrenes yderste bark, og kortisolproduktionen stiger.


Kortisol er et godt eksempel på negativ feedback, for mere kortisol hæmmer produktionen af både ACTH og CRH.

NORMAL:
Kortisol er lavt om aftenen, og højt når vækkeuret kimer

Kortisol reguleres i høj grad af døgnrytmen. Dit niveau af kortisol er naturligt lavest om aftenen og tidligt på natten, efterfulgt af en stigning midt på din sovetid. Tæt på at vækkeuret normalt ringer, altså når du skal vågne, ser vi toppen af den døgnrytmebestemte kortisol.

Hjernens indre ur SCN regulerer kortisol på to måder:

Hormonelt: Nerveudløbere fra SCN stimulerer gennem mellemstationer frigørelsen af hormonet CRH, som så går videre i den normale kaskade ovenfor.
Neuralt: Nerver fra SCN går gennem omveje til et område i rygmarven, som så sender nerveudløbere direkte til binyrebarken.

Interessant nok har søvn i sig selv også en vis, omend mindre, effekt på kortisolniveauet. Ligegyldigt hvornår på dagen du tager en lur, så virker søvn i sig selv sænkende på kortisolniveauet i din krop, men man ved ikke hvorfor.

FORSTYRRET:
Kortisol stiger aftenen efter din afbrudte søvn


Dit kortisolniveau lige nu og her bliver i høj grad styret af din døgnrytme. Søvnmangel har altså ikke nogen øjeblikkelig mærkbar her-og-nu-effekt på det normale kortisolniveau om natten. Det har forskere set i tidligere observationer, som et studie fra 2000 bekræftede.

Derimod stiger kortisolniveauet i vågen tilstand mærkbart efter en nat med søvnmangel eller ingen søvn. Altså ser vi ændringen i kortisol aftenen efter din mindre-end-optimale nat. Her stiger kortisolniveauet gennemsnitligt med 37% efter en nat med søvnmangel, og hvis natten har været helt uden søvn, stiger kortisolniveauet gennemsnitligt med hele 45% .

Hvad betyder forhøjet kortisol for kroppen?
Det ser altså ud til, at mangel på søvn kan være skyld i en overproduktion af kortisol. Den normale negative feedback-mekanisme mellem kortisol og de tidligere trin i kaskaden ovenfor, fungerer ikke optimalt. Altså bliver der ikke skruet helt effektivt ned for kortisolproduktionen, efter den døgnrytmebestemte produktion af kortisol har toppet om morgenen.


Resultatet bliver et forhøjet niveau af kortisol i kroppen i løbet af dagen. Hvis du samtidig bliver udsat for forskelligt pres i hverdagen, som stresser dig, stiger din produktion af kortisol yderligere. Så her er der potentiale til en negativ spiral.


Om aftenen har vi normalt ikke ret meget kortisol i kroppen. Altså går vores kortisol-receptorer i lediggang. Døren står så at sige piv-åben for, at bare en let forhøjelse i kortisol har en stor effekt: for al kortisolen kan straks binde sig til en ledig receptor og sætte gang i ’fit for fight’-effekterne i kroppen. Over længere tid kan konsekvenserne af forhøjet alarmberedskab gennem forhøjet kortisol være hukommelsesbesvær og dårlig insulinfølsomhed.


Når vores krop bliver dårlig til at pakke sukkeret i blodet væk, når vi udskiller insulin, så øger vi vores sandsynlighed for at udvikle type 2 diabetes og overvægt.

Tænkeopgave:
Det er muligt at måle kortisolniveauet i spytprøver eller i blodprøver med det rette laboratorieudsyr. Kom med et forslag til et forsøg, der viser, hvordan kortisolmængden varierer ved afbrudt søvn. Hvilke faktorer kan påvirke forsøgets resultater?

GABA:

GABA: Den globale hæmmer i dit nervesystem

I introduktionen læste du, hvordan vores søvn og vågenhed styres af forskellige tætliggende nervenetværk i hjernen, og hvordan hypokretin holder os vågne, ved at opføre sig som et ekstra lod på vægtskålen for vågenhed. Men neurotransmitteren GABA kan fjerne loddets virkning ved at dæmpe nervernes kommunikation. GABA kan nemlig kortslutte nervernes impulser, altså selve aktionspotentialet.

Grundstammen i neuronernes aktivitet er aktionspotentialet. Aktionspotentialet er en lokal ændring i cellemembranens elektriske ladninger og er så at sige nervernes sprog, som bærer information til synapsen. I synapsen omsættes det elektriske signal til enten frigivelse eller ingen frigivelse af transmitterstof.

GABA (gamma-aminobutansyre) er en af de vigtigste hæmmende neurotransmittere i centralnervesystemet. Ironisk nok syntetiseres GABA ud fra glutamat, som har den helt modsatte effekt: det er den primære fremmende neurotransmitter.

Når GABA binder til receptorer i plasmamembranen fører det til, at der enten kommer flere positive kaliumioner, K+, ud af nervecellen (når GABA binder sig til GABA-B-receptorer) eller flere negative chloridioner, Cl-, ind i nervecellen (når GABA binder sig til GABA-A- og GABA-C-receptorer).

Når forholdet mellem ionerne fører til, at nervecellens membranpotentiale lokalt bliver ‘for’ negativt indvendigt, siger man, at membranen er hyperpolariseret. Når den er det, bliver der længere op til den tærskelværdi, som afgør, om neuronens aktionspotentiale aktiveres. Altså skal der mere stimulus til, før et signal sendes videre i centralnervesystemet. På den måde hæmmer GABA nervens signaler.
NORMAL:
GABA hæmmer din vågenhed og skruer op for melatonins effekter

Som den største hæmmende neurotransmitter spiller GABA også en rolle i at hæmme centrene i hjernen, som normalt fremmer vågenhed, når vi sover. GABA kan altså lette vægten på den vågenhedsfremmende vægtskål og dermed gøre det lettere for dig at vippe ind i søvnen.


Der er lavet flest studier på GABA-A-receptorer, som også er de receptorer, hvor benzodiazepiner virker. Benzodiazepiner har været brugt som blandt andet sovemidler og angstdæmpende middel over kortere tid, fordi de er såkaldt positive modulatorer.


Ved at binde til underenheder på GABA-A-receptoren, øger benzodiazepiner receptorens affinitet for GABA. Altså bliver receptoren helt vild med at binde masser af GABA, og derfor vil chlorid-kanalen, som hører til receptoren, være mere åben, og den hæmmende effekt større. Alkohol har faktisk samme mekanisme og effekt.


Mere GABA giver også mere melatonin. Det viste
et rottestudie i 1983. Det sker ved, at GABA øger omsætningen af serotonin til et forprodukt for melatonin, som hedder N-acetylserotonin. Forproduktet i sig selv kan være en agonist for melatonin-receptorer og altså give samme biologiske reaktion som melatonin selv. Derfor har GABA (også) ad omveje en hormonel effekt, som regulerer søvn.


FORSTYRRET:
GABA-receptorer kan både hæmme og støtte vågenhed


I et studie fra 2009 har forskere fundet ud af, at GABA-B-receptorer på hypokretin-producerende neuroner i mus er afgørende for, om hypokretin har den normale effekt. Altså at det holder dyret sammenhængende vågen i længere tid.


De mus, som mangler receptoren, skifter ganske rigtigt ret ustabilt mellem søvn og vågenhed – præcis som de uheldige dobermann- og laboradorhunde, som du læste om i introduktionen.


Egentlig er det lidt overraskende, at GABA som globalt hæmmende neurotransmitter også er vigtig for en opkvikkende transmitter, hypokretin. Det bunder i, at når GABA-B-receptorerne ikke virker, så går GABA-A-receptorerne i ’overdrive’ og kortslutter særdeles effektivt aktionspotentialer i neuronet. Resultatet er nogle ’søvnige’ og langsomt reagerende opkvikkerneuroner, og derfor en mus, der frit vipper mellem sovende og vågen tilstand.

Spørgsmål:
Hvilken biologisk betydning har det, at GABA, vores primære hæmmende neurotransmitter, syntetiseres ud fra glutamat, som er den primære fremmende neurotransmitter?

Adenosin:

Adenosin: En målestok for dit faktiske søvnbehov

I introduktionen læste du om søvngælden, som er en af skålene på søvnvægten. Flere stoffer ophober sig i hjernen, når du er vågen. Det er derfor sandsynligt, at stofferne medvirker til at opbygge et egentligt søvnbehov eller en søvngæld, som er særskilt fra døgnrytmen. Et af de stoffer er adenosin.

Adenosin er et restprodukt af vores energivaluta adenosin trifosfat, som du måske bedre kender som ATP. Adenosin består af nukleinbasen adenin, som er påsat sukkergruppen ribose. Adenosin plus en fosfatgruppe ville give et nukleotid, som indgår i opbygningen af DNA og RNA. Alene kan adenosin fungere som en neurotransmitter.


Adenosin ophober sig blandt andet i den basale forhjerne. Adenosin et af flere signalstoffer, der er involveret i vågen-søvnregulering, men er ikke det eneste. Der er mange andre faktorer involveret i søvnbehov og regulering, fortæller søvnforsker Poul Jennum.


NORMAL:
Ophobning og funktion af adenosin under søvn

Når du er vågen, stiger koncentrationen af adenosin i den basale forhjerne og hippocampus. Adenosin virker på fire forskellige kendte receptorer i centralnervesystemet med et væld af generelt afslappende effekter i hele kroppen.


Som neurotransmitter sløver adenosin altså kroppen gennem hæmmende effekter, der virker direkte modsat af hypokretin, som generelt virker opkvikkende.


Interessant nok spiller adenosin-A1-receptoren en rolle for stofskifteregulering, og har vist sig at være direkte involveret i starten af vintersøvn i dyr.


FORSTYRRET:
Koffein og adenosin virker modsat


Adenosin har ikke alle sine adenosin-receptorer for sig selv. Koffeinen i kaffe binder sig nemlig også til nogle dem. Når koffeinen gør det, binder den som antagonist, og så blokerer den for adenosins bindingssted på receptorerne. På den måde får du mindre signal om, at adenosin er ophobet, og derfor en mindre oplevet søvngæld.


Så måske lidt overraskende, så har koffein faktisk ikke nogen opfriskende mekanisme, den forsinker dig såmænd bare i at bemærke din ophobede stak ‘søvnregninger’. Koffeinen virker kun i begrænset tid, og derefter er det nok bedst at betale sin søvngæld.

Spørgsmål:
Hvis du drikker meget kaffe, kompenserer kroppen med flere adenosin-receptorer. Hvad sker der så, hvis du stopper brat med din kaffedrikning? Vil du foreslå en anden måde at stoppe på?

: Outro


Nu har du læst om fem signalstoffer i hjernen, som ændrer sig under din søvn. Flere af dem og deres effekter påvirker du selv negativt med dit natteroderi. Hvis du vil læse mere om flere stoffer, som er centralt involveret i den biokemiske fysiologi bag din søvn, kan du søge mere viden om hormonerne histamin og væksthormon samt neurotransmitterne serotonin og noradrenalin.

Credit


Tekst: Inge G. Revsbech og Ina Rosdal


Grafik: Lærke Kromann og Solvej Nygaard Gregersen


Ekspertkilde: Poul Jennum, Dansk Center for Søvnmedicin, Rigshospitalet