Leonora Christina Ulfeldt var datter af den danske konge Christian den 4.

Hun blev gift med Corfitz Ulfeldt, der var embedsmand ved hoffet.
I 1648 døde Christian den 4., og Leonora Christinas halvbror, Frederik den 3., blev konge.

Frederik den 3. mente, at Corfitz Ulfeldt ville tage magten fra ham. Han mente også, at Leonora Christina kendte til Corfitz Ulfeldts planer.

Derfor blev Leonora Christina fængslet i 1663. Hun var fange i Blåtårn på Københavns Slot frem til 1685. Bagefter skrev hun bogen ”Jammers Minde”.

Jammers Minde handler om Leonora Christinas 22 år i fængslet. Bogen er den vigtigste litterære tekst fra 1600-tallet i Danmark.

I dette forløb skal I arbejde med Leonora Christina og selviscenesættelse før og nu.

Se udsendelsen om Leonora Christina, inden I laver opgaverne.

OPGAVE 1: JAMMERS MINDE

Jammers Minde er en gammel tekst, der kan være svær at forstå. I skal nu læse et kort og let bearbejdet uddrag.

Firemandsgrupper

a. Gør sådan:

En læser teksten højt.

En anden skriver ord eller sætninger ned, I ikke forstår, og finder dem i ordbogen. Forklar med egne ord, hvad de betyder.

En tredje genfortæller teksten.

En fjerde skriver ned, hvad teksten handler om.

I kan bytte roller undervejs.


b. Svar på spørgsmålene:

Hvad handler teksten om?

Hvilket indtryk får du af Leonora Christina?

Hvordan optræder Leonora Christina over for de besøgende?

Find tre eksempler i teksten, der viser, hvordan hun gerne vil opfattes.

Hvordan iscenesætter Leonora Christina sig selv i teksten?


Hele klassen

c. Tal om teksten i klassen. Hvordan var den at læse?

OPGAVE 2: PORTRÆT AF LEONORA CHRISTINA

I ældre tid var det kun de rigeste, der fik malet deres portræt. Kongerne brugte kunsten til at vise deres styrke og magt.

Det kan du for eksempel se i den hollandske kunstmaler Karel van Mander 3.’s portræt af Christian 4. fra 1643-44. På maleriet er kongen fremstillet som både feltherre og konge med hjelm, rustning og kostbart stof. Karel van Mander malede også et portræt af Leonora Christina med to hunde.

To og to

a. Find maleriet af Leonora Christina og de to hunde på nettet. Søg på "Leonora Christina Karel van Mander 3."

b. Lav en analyse af portrættet af Leonora Christina. Kom i analysen ind på:

Hvorfor er der to hunde på billedet?

Hvad signalerer maleriet?

c. Find et nutidigt kongeportræt og perspektivér portrættet af Leonora Christina til det moderne maleri.

OPGAVE 3: KONGELIGE PÅ DE SOCIALE MEDIER

Blogging er blevet meget udbredt, og nærmest alle har en profil på for eksempel Facebook eller Instagram. Også det danske kongehus er på de sociale medier.

To og to

a. Besøg det danske kongehus' facebookside og deres instagramprofil.

b. Vælg to opslag, som I analyserer. Et, der virker officielt, og et, der virker privat. Inddrag både tekst, video og billeder i jeres analyse.

Kom i analysen ind på:

Hvad gør et opslag personligt? Og hvad gør et opslag officielt?

Perspektivér opslaget til Leonora Christinas måde at fremstille sig selv på.

OPGAVE 4: SKRIV ET BLOGINDLÆG

Individuelt

a. Skriv et indlæg til din personlige blog, hvor du reflekterer over forskellen på Leonora Christinas selviscenesættelse, og nutidens selviscenesættelse på de sociale medier, som du kender den fra andre og fra dig selv.

Du skal blandt andet:

• Søge informationer på internettet.

• Skrive en kort præsentation af Leonora Christina og hendes hensigt med at skrive sin selvbiografi.

• Skrive om dine oplevelser med forskellige former for selviscenesættelse, du har oplevet på de sociale medier.

• Sammenligne Leonora Christinas selviscenesættelse i Jammers Minde med den selviscenesættelse, du kender fra de sociale medier. Nævn både forskelle og ligheder.

• Reflektere over, hvilken betydning vores selvfremstilling på nettet i dag har for os selv og for samfundet.

• Give dit blogindlæg en overskrift.