H.C. Ørsted

Opdagede for 200 siden elektromagnetismen.

H.C. Ørsted

Opdagede for 200 siden elektromagnetismen.

Scroll for at læse

I år er det 200 år siden, at den danske opfinder og videnskabsmand H.C. Ørsted opdagede, at der er en sammenhæng mellem elektricitet og magnetisme. Altså det, man kalder elektromagnetisme.

H.C. Ørsted blev født i Rudkøbing på Langeland i 1777. Faren var apoteker, og gennem ham lærte H.C. Ørsted om grundlæggende kemi.

Udover kemi havde den unge H.C. Ørsted også en stor kærlighed til poesi og filosofi.

I 1794, det samme år han tog sin studentereksamen, flyttede H.C. Ørsted og hans bror, Anders Sandøe, til København for at studere.

H.C. Ørsted interesserede sig stadig meget for kemi. Men på H.C. Ørsteds tid var de naturvidenskabelige fag ikke udbredt på universitetet i Danmark.

Universitet var derimod domineret af fag som jura og teologi.

H.C. Ørsted valgte derfor at læse farmaci, da det var det nærmeste han kunne komme på kemi. Ved siden af farmaci læste han filosofi.

Inspireret af romantikkens tanker

I 1797 bestod H.C. Ørsted sin eksamen i farmaci med topkarakter. Og det blev begyndelsen på hans virke som videnskabsmand.

Tiden omkring år 1800 kalder man romantikken. Den var præget af store erkendelser inden for naturvidenskaben.

Og rundt i Europa gjorde videnskabsfolk med kendte navne som Volta og Ampére (som du måske kender fra betegnelserne volt og ampere i fysiklokalet) den ene nye opdagelse efter den anden.

H.C. Ørsted var drevet af de samme tanker, som kendetegnede romantikken. Han var især inspireret af den tyske filosof Immanuel Kant og sidenhen F.W.J. Schelling. Schelling mente, at ånd var usynlig natur, og natur var synlig ånd.

I årene inden H.C. Ørsted gjorde sin store opdagelse, var han drevet af denne tanke. Han ledte efter ånden i naturen.

Til grin i Paris

Før H.C. Ørsted gjorde sin store opdagelse, kendte man godt til både magnetisme og elektricitet, men man mente ikke, at de to ting hang sammen.

Men H.C. Ørsted var helt sikker på, at der var en sammenhæng. Det var et bevis for ånden i naturen. Derfor tog Ørsted i 1802 Til Paris for at vise et forsøg, der skulle bevise, at der var en sammenhæng mellem elektricitet og magnetisme.

H.C. Ørsteds forsøg blev en kæmpe fiasko. Det virkede ikke, som han havde forudsagt, og han endte med at blive til grin i de videnskabelige kredse i Paris de næste mange år.

Selvom Ørsted var blevet latterliggjort i Paris, var han stadig overbevist om, at der var en sammenhæng mellem elektricitet og magnetisme.

Opdaget ved en tilfældighed

Der skulle dog gå en del år, før Ørsted endelig fandt beviset.

I foråret år 1820 var den på det tidspunkt 43-årige H.C. Ørsted i gang med en forelæsning, hvor han skulle demonstrere for de studerende på Københavns Universitet, at en ledning bliver varm, når der går strøm igennem den.

Ved en tilfældighed bliver der tændt for strømmen, mens ledningen befinder sig over en kompasnål, der ligger på bordet, og H.C. Ørsted observerer, at nålen bliver påvirket af strømmen.

Henover de næste måneder efterprøver han forsøget flere gange.

Det resulterer i, at han i sommeren 1820 får skrevet alle sine videnskabelige opdagelser ned i en afhandling, han selv får trykt og sendt rundt til de store europæiske videnskabsfolk.

H.C. Ørsted fik ret

Afhandlingen bliver i første omgang mødt med en del skepsis i det fine videnskabelige selskab i Paris. H.C. Ørsted opdagelse vil jo betyde, at de skal ændre hele deres opfattelse af, hvad elektricitet er.

Skepsissen holdt dog kun frem til den 11. september 1820, hvor eksperimentet blev demonstreret for de franske videnskabsfolk. Resultatet var ikke til at tage fejl af; eksperimentet viste en sammenhæng mellem elektricitet og magnetisme.

Den franske fysiker André-Marie Ampére var så overrasket, at han efter sigende stormede hjem fra mødet og brugte den næste uge på at prøve at gøre resultatet efter - Det lykkedes.

Opdagelsen fik stor betydning

H.C. Ørsteds opdagelse endte med at få kæmpestor indflydelse på videnskaben rundt om i verden.

Og i dag kan du nærmest ikke kigge nogen steder hen, uden du ser en ting, der ikke havde eksisteret, hvis det ikke havde været for Ørsteds opdagelse. Det kan du læse mere om her (Link).

I Danmark fik Ørsteds opdagelse ikke den store betydning. Og efter opdagelsen af elektromagnetismen stoppede han selv med at forske i det.

H.C. Ørsted var videnskabsmand, eller naturgransker som han selv kaldte det. Derfor interesserede han sig ikke synderligt for sin opdagelses praktiske anvendelse.

Han fik naturvidenskaben ind på universitetet

I de efterfølgende år fik H.C. Ørsted alligevel stor betydning i Danmark. Han fik skabt et fokus på naturvidenskaberne herhjemme og fik de naturvidenskabelige fag ind på universiteterne.

Han var også en af hovedkræfterne bag oprettelsen af Polyteknisk Læreanstalt, det der senere skulle blive til DTU, Danmarks Tekniske Universitet.

Ikke nok med at H.C. Ørsted havde stor betydning for universiteterne, han havde også stor betydning for sproget.

I løbet af sin tid opfandt Ørsted mere end 2.000 ord, og det er ham, vi kan takke for, at vi i dag har ord som ’sommerfugl’ og ’Ilt’.