Du tænker måske ikke over, hvordan du fører en samtale med din kammerat eller håndterer en diskussion med din kæreste. Du har nemlig en masse erfaring, du kan trække på og en forståelse af samtalen.

Men det samme gør sig ikke gældende for kunstig intelligens.

Kunstig intelligens har kun data at gå ud fra, og det kan have sine begrænsninger.

Problemet er, at hvis kunstig intelligens bare bliver fodret med tekst, men ikke har mulighed for at koble det, der står i teksten sammen med, hvad det betyder i den virkelige verden, så kan den ikke få en sproglig færdighed som mennesket.

- Det svarer til, at du skal lære kinesisk. Men den eneste adgang, du får, er en million siders dialog på kinesisk. Når der tales kinesisk til dig, kan du kun gå ind i dine 1000 tekster og finde et sted, hvor er noget, der ligner det, der bliver sagt. Og du kan kun svare, som der er blevet svaret i den valgte tekst. Men du har jo ikke forstået noget, og du kan ikke danne nye sammenhænge på denne måde, siger Thomas Bolander.

Han forklarer, at inden for sproglig og social intelligens mangler vi en forståelse af, hvordan mennesket kan de ting. Og før vi forstår det, kan vi ikke lave algoritmer og kunstig intelligens, der kan efterligne det.

- Kunstig intelligens handler jo dybest set om, at vi efterligner nogle af de ting, som mennesker kan. Nogle gange kan kunstig intelligens gøre det bedre, end mennesket kan. Som vi ser, når kunstig intelligens slår verdensmesteren i skak, siger han.

En metode, der kan vurdere, om kunstig intelligens kan føre en samtale som et menneske, er Turing-testen. Her skal et menneske og den kunstige intelligens begge kommunikere anonymt på skrift eller tale med en dommer.

Hvis 30 procent af et dommerpanel vurderer, at den kunstige intelligens er et menneske, er Turing-testen bestået.

Ifølge reglerne blev Turing-testen bestået af en kunstig intelligens, da chatbotten Eugene Goostman i 2014 overbeviste 33 procent af dommerne gennem en skriftlig samtale.

Læser man selv et uddrag af en skriftlig samtale mellem en journalist og Eugene Goostman, er resultatet dog ikke imponerende, for chatbotten gentager sig selv og taler udenom spørgsmål.

Klik på det område, du vil læse om